jp Д-р Пенка Каменова-Маджарска - Зъболекар Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. Ал. Стамболийски 6, ет. 3, каб. 306
Моб. тел.: 0889 204 729

ScreenHunter_24403 Jul. 10 08.50Д-р Юлиана Николаева Вълова - Дентална медицина Монтана
Адрес: гр. Монтана, бул. Ал. Стамболийски6, ет. 2, каб. 207
Моб.тел.: 0887 813 550

ScreenHunter_13564 Jan. 16 07.10Д-р Николай Крумов - стоматолог - Монтана
Адрес: гр. Монтана, ул. Веренишка 24 А
Моб. тел.: 0887 298 740
E-mail: drngk@ abv.bg