ScreenHunter_31009 Nov. 10 07.19Д-р Алекси Петров Цанев - Дентална медицина Две Могили
Адрес: гр. Две Могили, ул. "Христо Ботев" № 19
Тел.: 08141 20 87
Моб.тел.: 0888 821 847

stan Д-р Димитър Станков - Зъболекар - www.standental.com
Моб. тел.: 0888 270 914
E-mail: stankov@ standental.com

zabolekar ruse Д-р Светлана Бурова - зъболекар
Адрес: гр. Русе, ул. "Цар Самуил" № 23А
Тел.: 082 87 80 91
Моб. тел.: 0887 413 237
E-mail: svetlana.burova@ abv.bg

Dukovi Дентална Клиника "Дукови" - dukovi-clinic.com
Офис 1 - работи с НЗОК
Адрес: гр. Русе, ул. Симеон Велики 18
Тел.: 082 83 22 82; 0886 145 303
Е-mail: contact@dukovi-clinic.com
Виж повече за допълнителни адреси

ScreenHunter_20183 May. 28 08.18Д-р Петко Николаев - Дентална медицина Бяла
Адрес: гр. Бяла, ул. Цар Борис I № 21-А
Моб.тел.: 0884 075 567

ScreenHunter_5504 Oct. 20 22.19Дентална клиника "Света Аполония" - Русе
Адрес: гр. Русе, ул."Константин Димчев" 1
Тел.: 082 838 212
Моб.тел.: 0878 838 212
E-mail: st.apoloniaruse@ gmail.com

ScreenHunter_25454 Jul. 21 09.28Д-р Румен Стойков - Дентална медицина Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Олимпи Панов 17
Моб.Тел.: 0888 540 608
E-mail: doctor_stoikov@ abv.bg

dr.m.dimitrova Д-р Малина Димитрова - Зъболекар Русе - drdimitrovi.com
Адрес: гр. Русе, бул. "Ген. Скобелев" № 46, ет. 1, офис 7
Тел.: 082 82 30 72
Моб. тел.: 0888 899 100
E-mail: malina@ drdimitrovi.com

ScreenHunter_24593 Jul. 14 08.49Д-р Лиана Михайлова Иванова - Стоматолог Русе
Адрес: гр. Русе, ул. "Николаевска" № 66, ет. 2, каб. 205
Тел.: 082 823 797
Моб.тел.: 0887 972 301

ScreenHunter_26859 Aug. 11 22.49Д-р Десислава Иванова Пенева - Дентална медицина Русе
Адрес: гр. Русе, ул. "Рига" № 18, бл. Пеликан, вх. 1, ет. 1
Тел.: 082 852 821
Моб.тел.: 0896 619 662