ScreenHunter_4018 Oct. 06 01.09Д-р Петя Павлова - стоматолог Силистра
Адрес: гр. Силистра, бул. Македония 75
Тел.: 086 882 410
Моб.тел.: 0898 640 509; 0882 531 658
Е-mail: si_dent@ abv.bg

ScreenHunter_15163 Apr. 18 21.49Д-р Пламен Бальовски - Стоматолог Тутракан
Адрес: гр.Тутракан, ул. "Трансмариска" 81, каб. 2
Моб.тел.: 0878 884 691

ScreenHunter_28335 Sep. 03 07.48Д-р Деница Велиславова Еникова - Стоматолог Силистра
Адрес: гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 26, ет.3
Моб.тел.: 0878 518 531