stomatolog-terapevt-2 Д-р Иван Данчев - Стоматолог Сливен
Адрес: гр. Сливен, ул. Дели Ради 53
Тел.: 044 63 54 59
Моб. тел.: 0887 869 643

4 Д-р Алексима Ичеренска - стоматолог
дрес: гр. Сливен, ул. Пушкин 2, ет. 2, каб. 227
Моб. тел.: 0888 907 273;