ScreenHunter_5680 Oct. 21 21.56ИППДП Д-р Стефка Денчева Куклева Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Гладстон 10
Тел.: 0601 667 56
Моб.тел.: 0888 861 713
E-mail: stefka_kukleva@ abv.bg