dpB Държавна Психиатрична Болница – Кърджали - dpb-kardjali.bg
Адрес: гр. Кърджали, ул. Добрич № 44
Тел./факс: 0361 6 26 94