image_11996_logoBig Специализирана болница за рехабилитация "Котел" - sbr-bg.com
Адрес: гр. Котел, ул. Изворска №85
Факс: 0453 4 24 73
Моб. тел.: 0878 400 989; 0889 880 211

ZDRAVETO Болница „Здравето” - zdraveto.com/bolnica
Адрес: гр. София, ул. Маестро Кънев № 4, кв. Овча Купел
Тел.: 02 491 17 19, 02 491 17 55
Моб. тел.: 0888 906 811; 0878 768 536
E-mail: info@ zdraveto.com

images СБДПЛР ПАНЧАРЕВО - pancharevo-bg.com
Адрес: гр. София, кв. Панчарево, ул."Кокалянско ханче" 1
Тел.: 02 992 34 31, 02 992 31 70
Факс: 02 992 34 07
Е-mail: sbdplr_pancharevo@ abv.bg

sb Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД - rehabilitation.bg ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 54
Тел.: 02 980 35 52; 02 987 31 76
Моб. тел.: 0887 30 31 00; 0885 34 50 50
Факс: 02 987 61 21
E-mail: sbrnk@ rehabilitation.bg

svp Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Панталеймон" - sphospital.bg
Адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 63
Тел.: 02 974 10 00
Факс: 02 974 44 50
E-mail: info_at_sphospital.com

yasen Специализираната болница за рехабилитация "Банкя" - sbrbankya.com
Адрес: гр. Банкя, п.к.1320, обл. София, ул.“Шейново“ №8
Тел.: 02 997 72 65
Факс: 02 997 72 93; 02 997 72 44
Е-mail: office_at_sbrbankya.com; reservation_at_sbrbankya.com

5-TA "Пета Многопрофилна Болница за Активно Лечение" – София ЕАД - 5mbal-sofia.com
Адрес: гр.София, район Сердика, бул.”Ген.Н.Столетов″ 67 А
Тел.: 02 926 81 00; 02 926 81 47
E-mail: registratura_at_5mbal-sofia.com

ScreenHunter_40527 May. 11 19.28Многопрофилна болница за активно лечение - град Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. Македония 49
Тел.: 0722 981 10; 0722 981 11
Факс: 0722 660 68
Моб.тел.: 0889 980 133
E-mail: mbal_samokov@ abv.bg

МБАЛ Люлин - София
Адрес: гр. София, бул."Д-р Петър Дертлиев" 81
Тел.: 02 892 74 00

GRAB “СБАЛ – Гръбначен център” АД - spine-center.bg
Адрес: гр. София, жк. Банишора, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, етаж 8.
Тел. : 02 917 09 50; 02 917 09 57
Факс: 02 917 09 51
E-mail: spine_center@ abv.bg