Д-р Иван Свинаров – Дентална медицина Ямбол

November 13, 2016
ЗА НАС

ScreenHunter_26291 Jul. 30 06.54Д-р Иван Свинаров е лекар по дентална медицина.
Д-р Свинаров работи в кабинет в гр. Ямбол, ул. “Екзарх Йосиф” № 4
Д-р Свинаров притежава специалности:
Обща стоматология
Първична и детска извънболнична стоматологична помощ

ДЕЙНОСТ
  • Извършва цялостната дейност, свързана с провеждане на стоматологичното лечение на пациентите.
  • Извършва първоначални прегледи, поставяне на диагнози, стоматологично лечение на пациентите.
  • Осъществява стоматологична дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
  • Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
  • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
  • Прилага съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на пациентите.
  • Следи за новостите в медицината по отношение на лекарствените средства и съвременни материали в областта на стоматологията и тяхното приложение.
КОНТАКТИ

Д-р Иван Свинаров – Дентална медицина Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул. “Екзарх Йосиф” № 4
Моб.тел.: 0887 458 366

Comments are closed.