Д-р Мариана Москова – Детска ендокринология и болести на обмяната – Добрич

June 8, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_47916 Jun. 08 21.43Магистър по медицина – Ленинградски педиатричен медицински институт – гр. Ленинград /сега – Санкт-Петербургска държавна медицинска педиатрична академия – Санкт Петербург – Русия/ Специализации: Детски болести Детска ендокринология и заболявания на обмяната

Образование:

1980-86 г. Висше образование – Ленинградски педиатричен медицински институт – гр. Ленинград – Русия /сега – Санкт-Петербургска държавна медицинска педиатрична академия – Санкт Петербург – Русия/ – Магистър по медицина – Диплом Г-І № 431154, рег. № 37

Специализации:

Диплом № 38860 от 01.01.1992 г. – Детски болести, МУ – София

Диплом № 3032 от 01.01.2011 г – Детска ендокринология и болести на обмяната, Медицински Университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1986 – 1988 г. – участъков педиатър в гр. Русе

1988 -19 89 г. – ординатор в Неонатологично отделение в Първостепенна окръжна болница – Русе

1989 – 1997 г. – ординатор във Второ детско кърмаческо отделение в Първостепенна окръжна болница – Русе

1997-2008 г. – ординатор, след това Началник отделение в Дом за медико-социални грижи за деца – Добрич

2008 – 2010 г. – клиничен ординатор по детска ендокринология в МБАЛ „Св. Марина” – Варна – Многопрофилна специализирана детска клиника – Второ отделение

От 01.05.2011 г. до момента – Ординатор – педиатър и детски ендокринолог в Детско отделение на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич и специалист – Детски ендокринолог в ДКЦ 2 – Добрич

От 06.2016 г. осъществява прием като специалист Детски ендокринолог и в гр. Русе – ДКЦ-2 ул. “Рига” 35 по график и след предварително записване.

КОНТАКТИ

Д-р Мариана Москова – Детска ендокринология и болести на обмяната – Добрич
Адрес: гр. Добрич, бул. 25-ти Септември 68
Моб.тел.: 0886 539 250

Адрес: гр. Добрич, ул. Рига 35
Моб.тел.: 0886 539 250

Comments are closed.