Държавна Психиатрична Болница Карлуково

October 15, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter 1044Държавна Психиатрична Болница Карлуково – лечение психични заболявания.

Предмета на дейност е активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания.

Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с “Направление за Хоспитализация ” в планов и спешен порядък. Вие може да бъдете насочен за лечение при нас от личния лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.

Ако Вие идвате при нас без “Направление за хоспитализация”, т.е. сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен в приемно- консултативния кабинет на болницата – съгласно вътрешна разпоредба на директора на ДПБ Карлуково.

Дневен режим в болницата

Денят в болницата започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат направени в отделенията.

Макар да Ви се стори дълъг денят, той свършва по-рано отколкото сте свикнал, но почивката е много важна, за да възстановите здравето си.

Свиждания

Времето за посещение е регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.

Ако на Вашите роднини и приятели им е трудно да се вместят във времето за посещение, могат да разговарят със старшата сестра и ако е възможно преместване на времето за посещение за тях.

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на вашия личен лекар.

ОТДЕЛЕНИЯ

І – во Мъжко отделение
ІІ – ро Мъжко отделение
І – во Женско отделение
ІІ – ро Женско отделение
Геронтологично отделение
Отделение за зависими към алкохола и ПАВ
Отделение тип “общежитие” ТЗО

ЕКИП

Д-р Х.Василев – Специалност Психиатър
П.Димитрова – Специалност Човешки Ресурси
Д-р Л.Стефанов – Специалност Психиатър
Д-р Л.Андреева – Специалност Психиатър
Д-р Е.Янкулова – Специалност Психиатър
Д-р Григоров – Специалност Психиатър
Д-р Е.Нечев – Специалност Лекар
Д-р Н.Летов – Специалност Лекар
Н.Петрова – Специалност Мед.Статистик
Ц.Петкова – Специалност Социален Работник

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 1044ScreenHunter 1004ScreenHunter 1005ScreenHunter 1006ScreenHunter 1007ScreenHunter 1008ScreenHunter 1009ScreenHunter 1010ScreenHunter 1011ScreenHunter 1012ScreenHunter 1003ScreenHunter 1002ScreenHunter 1008ScreenHunter 994ScreenHunter 995ScreenHunter 996ScreenHunter 997ScreenHunter 998ScreenHunter 999ScreenHunter 1000ScreenHunter 1001
КОНТАКТИ

Държавна Психиатрична Болница Карлуково – dpbkarlukovo.bg
Адрес: гара Карлуково, общ. Луковит
Моб.тел.: 0882 809 068; 0882 809 072; 0882 809 050; 0882 809 070
E-mail: dpbkarlukovo@ abv.bg

Текст и изображения: dpbkarlukovo.bg

Comments are closed.