Диалмед ООД – Диализен център

October 31, 2023
ЗА НАС

ScreenHunter_4618 Jun. 17 22.48

В „Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД се провежда лечение на пациенти в терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност. Нашата цел е да осъществим насочено към нуждите на всеки отделен пациент, индивидуализирано лечение с хемодиализа и перитонеална диализа. Този подход дава значителни предимства за лекуваните от нас хора, както по отношение на преживяемост, така и като качество на живот.

Персоналът на центъра се състои от висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит в областта на диализното лечение.

Ние работим с висококачествени лекарствени продукти и медицински изделия, които дават възможност да предложим на пациентите лечение, съобразено с индивидуалните потребности и здравословното състояние на всеки от тях.

При нужда се провеждат регулярни посещения на патронажна сестра и лекар по домовете на пациентите на перитонеална диализа. Чрез тези близки контакти с пациента имаме по-голяма флексибилност по отношение терапията на пациентта и непосредствена информация за неговото състояние. От не по-малка важност е и сигурността, която получават пациентите ни при този начин на обгрижване. Патронажните посещения по домовете на пациентите от много години са стандарт при лечението с перитонеална диализа в страните с развито диализно лечение.

Много голямо предимство е обстоятелството, че извършваме доставки по домовете на лекарствените продукти и консумативите, необходими на пациентите на перитонеална диализа, като по този начин те са облекчени финансово, поемайки за наша сметка транспорта до дома им.

„Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД полага непрекъснато усилия за доброто и висококачествено лечение, съобразено с изискванията на Медицинския стандарт за диализано лечение.

„Диализен център – ДИАЛМЕД“ ООД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ДЦ- 381/ 10.10.2012 г.

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ

Приемат се пациенти с :

  • ХБН, при които предстои започване на диализно лечение,
  • пациенти започнали диализно лечение, желаещи да се диализират в „Диализен център-ДИАЛМЕД”,
  • пациенти на други диализни центрове в страната, посещаващи София по различни причини, след предварителна уговорка за датите и смените(т.нар. „временно диализирани амбулаторно болни”).

При всяка диализна процедура пациентите се преглеждат от лекар, отчита се теглото на всеки един и се определя диализната доза, необходимата ултрафилтрация и другите параметри на хемодиализната процедура . Изследванията на всички пациенти се правят по определена схема, според нуждите на всеки, и според изискванията на нормативните документи за диализно лечение. Правят се подробни хематологични, биохимични, микробиологични и вирусологични изследвания. Резултатите от изследванията се коментират от специалистите и биват обсъждани с болния. Когато се налага, лечението на пациента се актуализира. При нужда се прави ЕКГ. По преценка на лекар могат да бъдат направени и допълнителни изследвания. Разтворите за перитонеална диализа се доставят по домовете на пациентите безплатно. Правят се и патронажни посещения в дома на пациента от медицинска сестра и/или лекар. сички изследвания са съобразени с Европейските стандарти, Медицински стандарт за диализно лечение и изискванията на НЗОК. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на диализното лечение, които прецизират индикациите за започване на бъбречно заместителна терапия (хемодиализа или перитонеална диализа), назначават подходяща терапия – индивидуализирана и адаптирана към нуждите на съответния пациент и овладяват критични ситуации по време на лечението. Центърът е разположен в новопостроена сграда и е оборудван с най-съвременна апаратура. За нашия екип уважението към пациента е най-важно. Имаме индивидуално отношение към всеки пациент – вникваме в неговите потребности и заедно създаваме по-добро качество на живот.

ЕКИП

Д-р Елена Маринова

Специалист нефролог с над 30 годишен опит. Диагностицира и лекува пациенти с бъбречни заболявания-бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците , инфекции на пикочни пътища, автоимунни гломерулонефрити.

От 2021 г. е в екипа специалисти на Диализен център – Диалмед, гр.София

Има собствени практики в МЦ Света Троица, гр. София и ДКЦ 1, гр. Перник.

ОБРАЗОВАНИЕ

Медицински университет София – 1993 г.

Има две специалности:

- Вътрешни болести от 1998г

-Нефрология от 2004 г.

БИОГРАФИЯ

1993г.- 2005 г. – Отделение по диализа към УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” София

2005 г. – 2008 г. – Завеждащ сектор по нефрология към Отделение по кардиология, пулмология и нефрология на ІV МБАЛ София.

2008 г. – 2010 г. – Клиничен ординатор в Отделение по гастроентерология, нефрология, ендокринология и хематология на УМБАЛ Св. Анна София.

2010 г. – 2017 г. – Диализно отделение на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

2017 г. – 2021 г. Център за диализно лечение в гр.Перник.

От 2021 г. е в екипа специалисти на Диализен център – Диалмед гр.София.

КВАЛИФИКАЦИИ

  • Сертификат за Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури;
  • Сертификат за Доплерова ехография на бъбречни съдове;
  • Курсове за нови подходи в диагностиката и лечението на пациентите с бъбречни заболявания;
  • Множество участия в научни форуми у нас и в чужбина;
  • Член на Националното сдружение на диализните специалисти в България и Българско нефрологично дружество.

 

д-р Ивайло Начев Средков – Управител

 

Трудов стаж:

От 13.03.2017г. и понастоящем Лекар нефролог в Диализен център „ДИАЛМЕД” ООД гр. София.
От 15. януари 2007 до 10. март 2017г. Лекар ординатор в Клиника по диализа към УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” гр. София.
От февруари 2006г.

до – октомври 2006г.Лекар ординатор в Отделение по хемодиализа към МБАЛ “д-р Ст. Илиев” АД гр. Монтана.От май 2005г.

до декември 2005г.Общопрактикуващ лекар в Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ (АИППМП) в с. Септемврийци, обл. Монтана.От април 1997г.

до май 2005г.Лекар ординатор в Център по хемодиализа с нефрологичен сектор към МБАЛ гр. Монтана.От януари 1996г.

до март 1997г.Лекар ординатор в Отделение по Епидемиология на заразните заболявания към ХЕИ гр. Монтана.

 

Образование:

Май 2013г. Специалност Нефрология
декември 2005. Специалност вътрешни болести
От 1989г. до 1995г. Висше медицинско образование

във Висш Медицински Институт гр. София.от 1983г. до 1987г.Природо-математическа гимназия гр. Монтана

профил математика.

д-р Кирил Ангелов Анадолийски – Управител

Трудов стаж:

· От 01.01.2019г. и понастоящем Лекар в „Диализен център – ДИАЛМЕД” ООД гр. София.

• От м.юни 2017 до м.декември 2018г. Лекар ординатор в Отделение по диализа към МБАЛ „Уни Хоспитал”АД.

• От м.януари 2007г. до м.май 2017г. Лекар ординатор в Отделение по хемодиализа към МБАЛ “Токуда Болница София” АД.

• От м.март 1997г. до м.януари 2007г. Лекар ординатор в Детски диализен център към СБАЛДБ гр. София.

• От м.февруари 1996г. до м.април 1996г. Лекар ординатор в Детско вътрещно отделение на ІІІ ОРБ гр. София.

Образование:

· 2011г. Специалност Детска нефрология и хемодиализа

• 2005г. Специалност Детски болести

• 1995г. Медицина, Медицинска Академия, гр. София

Специализации:

· 2000г. Япония, Кинки Университет Осака – специализация по Детска нефрология,

• 2005г. Япония, Токушукай Груп-специализация Диализни методи

ГАЛЕРИЯ
fasada_Dialmedpic_01pic_01 (1)pic_01 (2)pic_01 (5)pic_01 (6)pic_01 (7)pic_01 (4)pic_01 (3)pic_01 (8)

КОНТАКТИ

“Диалмед” ООД – Диализен център – dialmedbg.com

Адрес: гр. София, ул. „Голям Братан“ 8, партер

Тел.: 02 491 68 74; 02 491 68 75; 02 491 40 76

Факс: 02 491 40 87

Е-mail: dialmedbg@ dialmedbg.com

Текст и изображения: dialmedbg.com

Comments are closed.