ДКЦ 3-Варна ЕООД

April 26, 2016
ЗА НАС

ScreenHunter_39919 Apr. 26 22.02“Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, в което работят лекари-специалисти от различни медицински специалности. Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.

Работата на медицинския персонал на “ДКЦ III-Варна” ЕООД е подчинена на мисията на здравното заведение: ”Максимално задоволяване с качествени здравни услуги от специализирана извънболнична медицинска помощ” и е в съответствие с медицинските стандарти и правилата на добрата медицинска практика.
Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Разполагаме с модерно оборудвана клинична лаборатория и рентгенологично звено, в които се извършват всички основни медико- диагностични изследвания. В центъра се намира и една от най-модерните физиотерапевтично-рехабилитационни бази на територията на Варненска област.
Извършваме медицинска експертна дейност – експертиза на трудоспособността, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебно-психиатрична експертиза и издаваме всички видове медицинска документация и направление за болнично лечение. Здравното заведение разполага с модерна апаратура за прецизна диагностика, целяща последваща адекватна терапия, като Доплеров ехограф General Electric Logic 400, Кардиологична тест-стрес система с велоергометър, Холтер ЕКГ, Транскраниална доплерова система, МАМОГРАФ и др.

“Диагностично–консултативен център ІІІ-Варна“ ЕООД има сключен договор с РЗОК – Варна и с допълнителни Доброволни Здравноосигурителни Дружества: ЗД ” Булстрад Здраве ” АД, ЗОК “България – Здраве”, ДОМ “Здраве” АД, “ДаллБогг живот и здраве”, ЗОФ “Вайс Медика” АДи др. Извършват се и профилактични медицински прегледи съгласно Наредба № 3 за предварителните и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. При възможност създаваме организация за извършване на прегледите и вземането на биологичен материал на места, посочени от възложителя на поръчката.
Съвместната работа с екипа на “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД дава възможност за качествено комплексно обслужване на работниците и служителите на фирмите и адекватен мониторинг на здравното им състояние.
Към настоящия момент сме извършили профилактични прегледи на Районен съд Девня, „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД гр. Провадия, ДГС гр. Карнобат, ДГС гр. Царево, ДГС гр. Бургас, Окръжна и Районна прокуратура гр. Варна, Районна и Окръжна прокуратура гр. Силистра, Районни прокуратури гр. Дулово и гр. Тутракан, Окръжна и Районна прокуратура гр. Добрич, Окръжна и Районна прокуратура гр. Добрич, Военно-окръжна прокуратура гр. Варна, ТЕРЕМ “КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, , „Агрополихим” АД гр. Девня, Районен съд – Девня, РЗОК – гр. Варна, Община Царево, Община Варна, Община Котел, Община Омуртаг, Виваком, Глобул, Германос, верига Супермаркети “Пикадили” АД, Интернешънъл Асет Банк – Варна, Шумен, Добрич, Търговище, Централна Кооперативна банка – Район Североизточна България, детски градини и училища гр. Варна.

Лечебното заведение предлага DVD клипове на движенията, сърдечните тонове и изображението на вашето бъдещо бебе, на вашата ехографска находка, както и тeхни снимки.

УСЛУГИ
 • Диагностика и лечение
 • Високоспециализирани дейности
 • Психологическа лаборатория
 • Психодиагностика
 • Фирмени услуги
НАПРАВЛЕНИЯ
  • Акушерство и гинекология
  • Алергология
  • Вътрешни болести
  • Гастроентерология
  • Ендокринология
  • Кардиология
  • Клинична лаборатория
  • Кожни болести
  • Неврология
  • Нефрология
  • Обща хирургия
  • Ортопедия и травматология
  • Офталмология
  • Педиатрия
  • Психиатрия
  • Пулмология
  • Рентгенология
  • Ревматология
  • Съдова хирургия
  • Урология
  • Уши-нос-гърло
  • Физиотерапия и рехабилитация
  • Чревен кабинет
КОНТАКТИ

“ДКЦ 3-Варна“ ЕООД – dkc3.com
Адрес: гр. Варна
Тел.: 052 510 281; 052 510 322; 052 510 310
Е-mail: dkc3@ abv.bg

Текст и изображения: dkc3.com

Comments are closed.