“ДКЦ V Варна Св. Екатерина” ЕООД

June 21, 2015
ЗА НАС

ScreenHunter_42077 Jun. 21 21.29“ДКЦ V Варна Св. Екатерина” ЕООД с управител – д-р Галина Павлова е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, съчетавайки 30-годишен опит на бившите общински Трета и Четвърта поликлиники.
Осъществяваната в ДКЦ V дейност включва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика и диспансеризация по 20 специалности.
Лечебното заведение разполага със съвременна модерна апаратура и 27 висококвалифицирани специалисти, някои от които с две специалности. Част от лекарите работят в болници, което улеснява достъпа до болнична помощ.
“ДКЦ V Варна – Св.Екатерина” ЕООД е акредитирано лечебно заведение съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения;
Имаме изградена система единна електронна система за обработка на медицински данни и в случай, че сте наш пациент можете да получите вашите клинико-лабораторни резултати online.

“ДКЦ V Варна – Света Екатерина” ЕООД се намира на адрес: гр. Варна, ул.”Сава” № 2. (виж КАРТА)
В близост до лечебното заведение преминават автобусни линии №39, 309.
Работно време:
Всеки работен ден от 7,00 до 19,00 ч.

КАБИНЕТИ

Кардиологичен кабинет
Неврологичен кабинет
Очен кабинет
УНГ кабинет
Пулмологичен кабинет
Хирургичен кабинет
Дерматологичен кабинет
АГ кабинет
Сектор Физиотерапия
Сектор Образна диагностика
Клинична лаборатория

КОНТАКТИ

“ДКЦ V Варна Св. Екатерина” ЕООД – dkc5varna.com
Адрес: гр. Варна, ул.”Сава” № 2
Тел.: 052 650 567; 052 650 577; 052 650 572; 052 650 568; 052 685 432
Факс: 052 651 525
Е-mail: dkc5@ abv.bg

Текст и изображения: dkc5varna.com

Comments are closed.