ДКЦ “Ел Масри” – Поликлиника Бургас

September 3, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_30847 Nov. 03 07.40Поликниника”Ел Масри” е открита на 26 април 1994 г. Разполага с 15 специализирани кабинети, оборудвани със съвременна и модерна диагностична апаратура. В поликниниката работят лекари-специалисти, спечелили доверието и уважението на гражданите

Лекарите специалисти:

Предписват лабораторни и други изследвания
Предписват извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност
Предписват обема, вида домашни грижи и помощ за болни
Предписват лекарства, превързочни материали и медицински пособия
Извършват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика
Извършват експертиза на временна нетрудоспособност
Извършват наблюдение, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години
Извършват наблюдение и оказват помощ при бременност и майчинство
Извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
Издават документи, свързани с дейността им
Насочват пациентите за консултативна и болнична помощ
Лекуват болния и в дома му, когато състоянието на болния налага това
Хоспитализират пациентите в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента

КАБИНЕТИ

Уши, нос, гърло
Акушеро-гинекологичен кабинет
Очен кабинет
Кожни и венерически болести
Хирургичен кабинет
Кардиологичен кабинет
Неврологичен кабинет
Вътрешни болести
Педиатричен кабинет
Мобилен педиатричен кабинет
Клинична лаборатория
Ултразвукова диагностика

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина “Ел Масри”, регистрирана с Удостоверение № 205 от 16.05.2008 г. на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, подадено заявление с вх. № 26 – ТМ – 208/25.04.2008 г. и Заповед № РД 15 – 1293/15.05.2008 г. на министъра на здравеопазването. СТМ е структурно звено в състава на “Ястреб Инвест” ООД гр. Бургас.

Вашите задължения, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, ще бъдат изпълнени качествено от квалифицирани специалисти и експерти по трудова медицина и техническа безопасност.

Съгласно чл. 12 от Наредба № 4 / 1998 г. служба по трудова медицина “Ел Масри организира и провежда семинар- обучение на тема “Здравословни и безопасни условия на труд” за обучение на представителите в комитетите /КУТ/. Издава се удостоверение за преминато обучение. Семинарите се провеждат в Хотелски комплекс “Галина Палас”.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_30838 Nov. 03 07.25ScreenHunter_30839 Nov. 03 07.25ScreenHunter_30840 Nov. 03 07.25ScreenHunter_30841 Nov. 03 07.25ScreenHunter_30842 Nov. 03 07.25
КОНТАКТИ

ДКЦ “Ел Масри” – Поликлиника Бургас – el-masri.bg
Адрес:гр. Бургас, комплекс Лазур, бл. 158
Тел.: 056 844 737
Моб.тел.: 0884 541 011

Текст и изображения: el-masri.bg

Comments are closed.