ДКЦ “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД

June 7, 2015
ЗА НАС

ScreenHunter_41574 Jun. 07 17.17В ”Диагностично-консултативен център – “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД работят лекари-специалисти от следните медицински специалности:

Вътрешни болести
Кардиология
Ендокринология
Офталмология
Уши-нос-гърло
Кожни болести
Обща хирургия
Съдова хирургия
Урология
Ортопедия и травматология
Гастроентерология
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
Неврология
Психиатрия
Физотерапия и рехабилитация
Клинична лаборатория
Образна диагностика
Съдебна медицина
Клинична психология

Всички лекари са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности.
Предлагаме диагностика и лечение на заболявания, здравнопромотивна и профилактична дейност в извънболнични условия. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват всички основни медико-диагностични изследвания – кр. картина, биохимия, хормонални, туморни маркери и др. Секторът за физиотерапия и рехабилитация предлага модерно електролечение, салон за лечебна физкултура и кинезитерапия. В центъра се извършва медицинска експертна дейност – експертиза на трудоспособноста, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, съдебномедицинска и съдебнопсихиатрична експертиза, психологични изследвания.
Издават се всички видове медицинска документация: етапни епикризи, протоколи, медицински удостоверения за работа у нас и в чужбина, училище, граждански брак, притежание на оръжие, работа с класифицирана информация, сключване на граждански брак, здравни книжки, направление за болнично лечение и други.
”Диагностично-консултативен център – “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД предлага и медицинско обслужване, профилактични и периодични прегледи на работещите в различни фирми и организации съгласно „Наредба № 3 на МЗ.
На територията на центъра са разположени и тринадесет индивидуални практики за първична медицинска помощ / лични лекари / и дентална медицина, което улеснява съвместните консултации, наблюдение и лечение.
Разнообразните медицинските услуги които предлагаме, квалификацията на медицинските специалисти, месторазположението и традициите предполагат бързо и комплексно задоволяване на вашите здравни потребности.

Регистрационен номер: Лечебното заведение е вписано в Регистър на РЦЗ – Варна/ МЗ под № 006, Партида 12, Том 12, стр.193/16 с регистрационен номер 0306134007;
Агенция по вписвания: Удостоверение изх. № 20090608153506 от 08.06.2009г. ЕИК 103517178;
Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ;
Хигиенно заключение: НЗБ – 04292/ 15.06.2009г, издадено от РИОКОЗ – Варна
Управител: Д-р Tатяна Колева Аврамова

УСЛУГИ
Общ ценоразспис

Медицински преглед /първичен амбулаторен/
Медицински преглед /вторичен амбулаторен/
Медицински преглед: деца; инвалиди; пенсионери
Мускулна и подкожно инжекция /с консумативи на пациента/
Венозна инжекция /с консумативи на пациента/
Медицинско удостоверение за работа в чужбина /без Васерман; HIV/
Медицинско удостоверение за започване на работа или учебно заведение до 18 години /сл.бланка/
Медицинско удостоверение любител шофьор
Медицинско удостоверение за започване на работа или учебно заведение над 18 години /сл.бланка/
Медицинско удостоверение професионален шофьор
Медицинско удостоверение за сключване на граждански брак /кожен, психиатър, терапевт, без васерман/
Издаване на здравна книжка – продължение /паразити/
Заверка здравна книжка на здравно неосигурени /подготовка материали, указания, заверка терапевт/
Протоколи ЛКК за ТЕЛК, Бюро по труда и др.
Документ за детска градина /микробиологично и паразитологично изследване/

Кардиологичен кабинет

ЕКГ
Холтер ЕКГ
Велоергометрия

Неврологичен кабинет

Доплер – сонография
ЕЕГ

Акушеро-гинекологичен (АГ) кабинет

Преглед + вземане и изследване под микроскоп на секрет за влагалищна чистота
Вземане намазки за микробиологично изследване
Изработване на тест за бременност
Вземане на цитонамазка с включено микробиологично изследване
Вземане на материал за HPV тест

Ортопедичен кабинет

Ексцизионна обработка на рани, инфекции и изгаряния
Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани
Компресивна превръзка
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с ексцизия
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани без ексцизия
Отстраняване на хирургичен шевен материал /сваляне конци/
Първична обработка и промивка на рана
Шев на меки тъкани – малка рана
Шев на меки тъкани – голяма рана
Локална анестезия
Гипсова превръзка /циркулярен/ гипс

Кабинет УНГ

Ендоскопия на носни кухини и фаринкс
Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа
Предна и задна тампонада
Промивка на ухо
Преглед + Аудиограма

Хирургичен кабинет

Локално обезболяване
Обработка/Превръзка на рана
Ексцизионна обработка и ревизия при рани
Ексцизия на повърхностни процеси и тумори /ограничена област/
Ексцизия на повърхностни процеси и тумори /разширена област/
Превръзка /след оперативна интервенция/

Психиатричен кабинет

Медицинска експертиза за психическа годност – за извършване на завещания и сделки
Проследяване на медикаментозна терапия
Медицински удостоверения за притежаване на оръжие
Медицински удостоверения за достъп до квалифицирана информация
Издаване и подготовка на медицински документи – за ТЕЛК, социални служби, съдебна система и др.

Психологични изследвания

Индивидуална психотерапия
Психологично изследване /домашно/ + мед.транспорт съгл. Ценоразпис
Психологично консултиране
Психологично изследване /амбулаторно/

Кожен кабинет

Пробиване на уши
Химиохирургия на кондиломи
Отстраняване на брадавици
пъро посещение
второ посещение /при необходимост/
Кръв за Васерман

Очен кабинет

Определяне на рефракция със сферични лещи /субективно/ – визус
Определяне на рефракция при астегматизъм /субективно/
Обективно определяне на рефракцията – скиаскопия
Преглед + Отстраняване на чуждо тяло
Изследване на цветно зрение
Офталмоскопия – очни дъна
Екзофталмометрия
Визус + очни дъна за ТЕЛК

Гастроентерологичен кабинет

Ректороманоскопия
Коремна пункция
Клизма
Аноскопия

Съдебно медицински експертизи

Съдебно медицински преглед
Съдебно медицинска консултация

Сектор „Физиотерапия”

Физиотерапия с високочестотни токове
Процедури с нискочестотни токове /електрофореза, ДД, СМТ/
Ултразвук
Интерферентни токове
Облъчване – общи
Суспенционна терапия /Роше/
Лазертерапия – рефлексотерапия
Акупресура
Инхалации
Магнит
Аналитична гимнастика
Лазертерапия на кожни повърхности /на поле/
Рехабилитация при инсулти – механотерапия
Пакетно обслужване на инсултно болни – амбулаторно
Рехабилитация на метаболитни заболявания

Сектор „Образна диагностика”

Рентгенография на зъби с определен центраж
Рентгенография на челюстите в специални проекции
Рентгенография на лицеви кости
Рентгенография на околоносни синуси
Рентгенография на стернум
Рентгенография на ребра
Рентгенография на стерноклавикуларна става
Рентгенография на сакроилиачна става
Рентгенография на тазобедрена става
Рентгенография на бедрена кост
Рентгенография на колянна става
Рентгенография на подбедрица
Рентгенография на глезенна става:
първи преглед
втори преглед
Рентгенография на стъпало и пръсти
Рентгенография на клавикула
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
Рентгенография на скапула
Рентгенография на раменна става
Рентгенография на хумерус
Рентгенография на лакетна става:
първи преглед
втори преглед
Рентгенография на череп
Рентгенография на гръбначни прешлени:
Лумбални
Торакални
Шийни по Колие
Сакро и опашна кост
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
Рентгенография на сърце и медиастинум
Рентгенография на корем
Рентгенография на таз
Ехографии – снимки
Ехография на тестиси
Ехография на млечна жлеза
Ехография на щитовидна жлеза

Сектор „Клинична лаборатория”

Хематологични изследвания

Пълна кръвна картина ПКК
ПКК + СУЕ
Диференциално броене визуално-микроскопски
Морфология на еритроцитите
Оцветяване на плочка за ДКК
СУЕ
Фибриноген
Време съсирване
Време кървене
АРТТ

Биохимични изследвания

Кръвна захар – Глюкоза
Урея
Креатинин
Билирубин-директен
Пикочна киселина
AСАТ
АLAT
Алкална фосфатаза
Общ белтък
Албумин
Триглицериди
Холестерол
LDL холестерол
HDL-холестерол
Кръвно-захарен профил
Микроалбумин
Гликиран хемоглобин

Микроелементи

Натрий (Na)
Калий (K)
Магнезий (Mg)
Фосфор (P)
Хлор (Cl)
Желязо (Fe)
Fe + ТЖСК + % Tf насищане
Йонизиран калций (Ca++)
Калций (Ca)

Хормонални изследвания и Туморни маркери

TSH
FT3
FT4
Anti TPO
Progesteron
Prolactin
Инсулин

Серологични изследвания

Хеликобактер
Окултни кръвоизливи
CRP
TBC скрининг
Хламидия – сух тест
Хламидия IgA
Хламидия IgM
Хламидия IgG
Токсоплазмоза – IgM
Токсоплазмоза – IgG
Токсоплазмоза – IgM + IgG
Рубеола IgM, IgG
Сифилис – RPR

Микробиология, урина и други изследвания

Спермограма
Анализ конкременти
Урина 10 показателя
Относително тегло
Белтък
Захар
Билирубин
Уробилиноген
Кръв
Седимент
Наркотици – монотест
Кръвна група
Фолиева киселина
Микоплазма

СПЕЦИАЛИСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Акушеро-Гинекологичен кабинет
Диагностика и лечение на гинекологични заболявания;
Профилактика и диагностика на онкологични заболявания;
Лечение на заболявания на маточната шийка;
Вземане и изследване на цитонамазка;
Консултации и проследяване на бременността /пакет женска консултация/;
Поставяне и премахване на противозачатъчни средства;
Ехографско изследване /вкл. вагинална ехография/;
Лекари:
Д-р Елена Манчева – специалист Акушер-Гинеколог
Приема в кабинет 215 по график:

От понеделник до петък на четна дата: 08.30 ч. -12.30 ч.

КОНТАКТИ

ДКЦ “Св.Иван Рилски” –Аспарухово – Варна” ЕООД – dkc2varna.info
Адрес:гр. Варна, район Аспарухово, ул „ Народни будители ” № 5
Тел.: 052 370 570; 052 370 562; 052 370 567; 052 371 010
E-mail: dkc2_varna@ abv.bg

Текст и изображения: dkc2varna.info

Comments are closed.