Фондация „Майки за донорството”

May 29, 2015
ЗА НАС

ScreenHunter_41263 May. 29 14.34В България двойките с репродуктивни проблеми са над 250 000. Тези, които се нуждаят от донор са над 50 000.

Фондация „Майки за донорството” е неправителствена организация , учредена на 21 май 2014г. от донори на репродуктивен материал с цел информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;
Извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;

– Кой и как може да бъде ДОНОР?

От 2014г. съдействие и подкрепа от фондацията да бъдат донори са потърсили над 2050 жени и мъже. Техните донорски процедури са придружени от координатори на фондацията, гарантирано е спазването на законодателните разпоредби, спокойствието и здравето на всеки един от тях.
– Финансова помощ

От юни 2015 година, фондация „Майки за донорството” започва да финансира двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от донор, чрез благотворителен базар във ФБ страниците си „Донорството е живот” и „Майки за донорството”.
Организацията набира дарения за дейността си и, чрез банковата сметка и Pay pal.

Отново през 2015г. фондацията получи подкрепа от българската общност в Англия. Жени, успели в бизнес средите зад граница подадоха ръка на фондацията и помагат на двойките тук да имат дете. Организират събития и популяризират каузата там като координатори.

Основно изискване на фондацията за финансова подкрепа е двойките, на които се помага да излизат с лицата си и всеки дарител в благотворителния ни базар да знае за кого дарява.
Гордеем се с прозрачността, целевото набиране на средства и смелостта на хората, които ни търсят за помощ.

Фондацията финансира с даренията към нея всяка двойка потърсила помощ с 5000 лева, а техните истории се публикуват предварително на в сайта www.maikizadonorstvo.com – „На кой помагаме”.

Фондацията ежегодно връчва награди „Дарител за нов живот” на хора, помогнали на каузата.

ЦЕЛИ

Фондация „Майки за донорството” е основана на 21.05.2014 година в град София, България. Нейни учредители са донори и лица съпричастни към хората с репродуктивни проблеми. Дейността на членовете на фондацията датира още от 2010 година, а през 2014 г. обединява стотици донори като членове. Председател на Управителния съвет на фондацията е Мариела Куртева, членове на УС – Виктория Димитрова и Валя Попова. Почетни съучредители са Милен и Росица Врабевски, Радина Велчева.
Фондацията е учредена като неправителствена организация – юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Вписана е в Централния регистър към Министерството на правосъдието и обявява ежегодно своите доклади за финансиране и дейности.
През 2015 година фондацията, освен за информационни обществено ангажирани кампании, започва да набира средства и за двойки с репродуктивни проблеми, които не подлежат на финансиране от Център за Асистирана репродукция /държавен Фонд Ин витро/.
Финансират се двойки, които са с доказани медицински показатели за нужда от асистирана репродукция с /без/ донорски материал . Всяка двойка, за която започва набиране на средства се обявява публично в сайта на фондацията, сумата за всяка от двойките е 5000 лева. При събиране на необходимата сума се пристъпва към следващата.
Фондацията финансира дейността си /УА, Раздел II/*, чрез дарения директно по банковата си сметка и с благотворителни базари.

*/УА, Раздел II/
Информиране на обществото, организиране на обучения, оказване на съдействие, организиране на инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма;

– подкрепа на донори, реципиенти и пациенти, включително оказване на подкрепа – емоционална и финансова на донори, рецепиенти и пациенти, както и на двойки, които се възползват от донорски материал.

– подкрепа на медицински заведения, включително заведения за болнична и доболнична помощ, както и на всякакви други здравни институции и организации, включително оказване на финансова подкрепа

– Популяризиране на донорството на репродуктивен материал;

– Разширяване на познанията на българите за видовете донорство на репродуктивен материал, асистираната репродукция и новостите в лечението на безплодието;

– Съблюдаване и защита на правата на донорите на репродуктивен материал;

– Съблюдаване на спазването на етичните и законови правила и норми на донорството на репродуктивен материал в Република България.

Фондацията извършва дейност в обществена полза, изразяваща се в: .
участия в социално-обществени дискусии и кампании в подкрепа на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве;

координиране, консултиране и контакт с репродуктивни специалисти и други организации отностно донорството на репродуктивен материал
защита правата на донорите, разясняване на правата на донорите, информиране, съдействие и придружаване на донорите при осъществяване на донорството;
участие при изготвяне на правната рамка на донорството;
съблюдаване спазване правата на донорите и спазване на медицинските стандарти.
Спазване на законовите и етични норми при асистираната репродукция и донорството на репродуктивен материал.
Участие в дискусии и съблюдаване на законовите и етичните норми при замразяване на яйцеклетки, сперма, ембриони.
Участие в проекти за законодателни и изменения, включително етични правила и норми /чл.4/

С цел набиране на средства за извършване на дейността фондацията събира дарения, сключва договори за спонсорство, партньорства и други за:

– издаване и представяне на книги, дипляни, брошури и др. такива;

– организиране на събития, представяния, конференции и др. такива с цел набиране на средства, свързани с информиране на обществото за донорството на репродуктивен материал; хора с репродуктивни продблеми; превенция и

– организиране на семинари, образователни и културни дискусии; кампании и други. /чл.5/

ДОНОР
Донор
Донор на репродуктивен материал могат да бъдат и жени, и мъже. Донорството е анонимно и безвъзмездно!
Жените могат да да бъдат донори на яйцеклетки, ако са от 18 до 35 години и имат поне едно родено дете. Допуска се изключение при роднинско даряване до 38 години.
Мъжете могат да бъдат донори на сперматозоиди, ако са над 18 години.
Донорството при жените протича за около 12 дни. Предварително се правят изследвания – хормонални, вирусология, генетични, микробиология и други. След като резултатите покажат, че жената може да бъде донор се пристъпва спрямо месечния цикъл към стимулация, траеща 9-11 дни. Стимулацията представлява поставяне на хормони, които подпомагат растежа на яйцеклетките и ги правят по-здрави и повече на брой. Хормоните се поставят подкожно в корема, веднъж на ден. Пораснали да създадат бебе, яцеклетките се изваждат на 11-13 ден, чрез пункция. Пункцията трае 5-10 минути и се прави под венозна упойка. Упойката е с цел покой на тялото и липса на усещане за болка.
След пункция жената остава под наблюдение около час и може да продължи деня си и на работното място, ако желае.
Донорството при мъжете протича отново първо с изследвания на семемнна течност, микробиология, вирусология и други.
Самото даряване протична с даване на Х на брой пъти семенна течност.
Фондация „Майки за донорството” подкрепя всеки желаещ да бъде донор. Предоставяме пълна информация, придружаваме и съблюдаваме да бъде донорството в рамките на законовите нормативи и да бъдат дарителите спокойни.
Дари частица от теб за нов живот!
Свържете се с нас за да ви кажем как можете да помогнете на хора, които мечтаят да имат дете.

Първи стъпки в Донорството
images -zakonКогато решиш да бъдеш донор на яйцеклетки.
Ти си жена до 34г. включително и имаш поне едно дете – отговаряш на законовите изисквания. Чула си, прочела си и вече искаш да помогнеш на някоя непозната жена да има детенце като станеш донор на яйцеклетки.
Какво следва?
Имаш право сама да избереш клиниката, където да дариш. Списъкът с клиниките е на сайта на Изпълнителна агенция по трансплантации. Имаш право да се свържеш директно с клиниката и заявиш своето желание. Дори и да не живееш в град, в който има клиника можеш да пътуваш до друг град, където си си избрала.
Не забраявай – клиниката е длъжна да ти поеме разходите по пътуването и/или престоя!
Заявила своето желание от клиниката ти записат час за преглед. Следва твоето посещение.
Не забравяй – не е редно да чакаш!
При първата среща имаш право предварително на обяснение какво е донорството , как протича и какво ще ти бъде направено в този ден. Имаш ли желание да пристъпите към преглед го заявяваш. Прегледът е гинекологичен с ултразвуков ехограф и се взима и секрет за цитонамазка и микробиология.
След прегледа следва да ти вземат в лабораторията кръв , чрез която трябва да ти изследват хормони, пълна кръвна картина, вирусология, генетично изследване и изследвания – всичко изброено по Наредба 28.
Заявеното ти желание да бъдеш донор клиниката е длъжна да предаде по служебен път на Изпълнителна Агенция по трансплантации. Изпраща се писмо с твоите данни за проверка и разрешение. ИАТ е органът , който контролира , съхранява и разрешава донорството.
Не подадени и незаявени лица към ИАТ е нарушение на закона и прикриване на нечисти намерения на клиниката по репродуктвно здраве.
ИАТ извършва проверка за теб – колко деца имаш, дарявала ли си някога яйцеклетки в друга клиника, има ли родени деца от дарените яйцеклетки , има ли бременности в момента и други. ИАТ връща отговор дали можеш или не можеш да бъдеш донор.
Не забравяй – клиниката е длъжна да те подаде на проверка!
Не забравяй – неподаването ти за проверка е прикриване на донорство!
При неподаване не се знае кога си била донор, колко бременности или раждания има от дарените от теб яйцеклетки, клиниката печели от твоето укриване възможност да бъдеш повече пъти донор с комерсиални цели и нарушава законното изискване да има до 5 родени деца от даряване включително твоите деца.
Изследванията ти ще бъдат готови в диапазона от същия ден до 3 седмици. Най-дълго време отнема на генетичното изследване да бъде готово.
След становището на лекарската комисия и готовите изследвания, ако всичко е наред и имаш разрешение от ИАТ , ти можеш да бъдеш донор.
Пред нотариус следва да декларираш,че си съгласна и знаеш,че донорството е анонимно и безвъзмездно.
Не забравяй – при нотариус отиваш сама и сама декларираш своето съгласие. Воденето с придружител е в противоречие с твоите законови права на човек и етично е недопустимо!
Не забравяй – нотариално завереното съгласие може да бъде оттеглено от теб по всяко време до пункцията ти.
Имаш право само при твое желание да попълваш анкетни карти и каквото прецениш ти в тях.
Не забравяй – попълването на твои външни белези – очи, коса, височина е диксриминационно и морално недопустимо. Не е незаконно , но селекцията на донор по външни белези е в противовес с биоетиката.
Не можеш да знаеш на кой рецепиент си донор. Не може и рецепиента да знае кой е донора му.
Оттук нататък спрямо месечния ти цикъл има два варианта да бъдеш подложена на стимулация по къс или дълъг протокол.
Късият протокол започва веднага с настъпването ти на менструация. Отново с преглед и изследвания ти се назначават хормонални инжекции. Дозата им и продължителността в дни зависи от всеки преглед и изследвания, които ти предстоят. Ежедневно при къс протокол могат да бъдат и два пъти на ден. Една от инжекциите е Цитротид .
Дългият протокол стартира предварително с „блокираща“ мускулна инжекция, която предпазва яйчниците ти да не образуват яйцеклетки сами. След нея трябва да имаш цикъл и едва тогава започваш стимулацията ти с хормонални подкожни инжекции в корема. Ежедневно , нормално са по една инжекция на ден.
Не забравяй – редно е стимулацията ти да е щадяща!
Това, че нямаш репродуктивен проблем не означава,че можеш да бъдеш хипер стимулирана с цел максимално количество яйцеклетки. Напротив. Ти нямаш репродуктивни проблеми и с малка щадяща доза ще постигнеш образуване на яйцеклетки за около два – три твои естествени месеца.
Дозите ти и хормоналните лекарства могат да бъдат променяни по време на стимулацията с оглед на прегледите и изследванията , които ще имаш.
Не забравяй – прегледите ти е редно да са съобразени с ежедневието ти и не чакаш с часове за преглед или в лаборатория.
Твоята стимулация трае няколко дни – от 9 може да достигне и до 13-14 дни, включително пункцията ти. През този период можеш да бъдеш викана ежедневно в клиниката или през няколко дни. Посещенията ти са за прегледи и кръвни изследвания, чрез които се следи твоето общо състояние и растежа на яйцеклетките. С достигането им на достатъчната за зачеване големина се насрочва изважаднето им, чрез пункция.
Пункцията е финала. Представлява изваждането на образуваните в яйчниците ти фоликули.
Те вече са големи и зрели за да сътворят бебе. Пункцията се извършва под пълна венозна упойка. Времето и е около 5 минути, като преди нея има кратка медицинска подготовка. Упояват те, чрез абокат във вената ти. Заспиваш. Акушер-гинекологът влиза през влагалището ти и на принципа на вакум, чрез достигането до яйчниците ти изсмуква образувалите се фоликули. Няма разрези или оперативни дейности. Престоят ти в клиниката е около 2-3 часа под наблюдение и на системи.
Не забравяй – като донор под стимулация ти си човек с всички законови права на пациента! Болничното заведение е длъжно да ги спазва.
Не забравяй – нямаш право да знаеш дали е успешна процедурата ти! Лекарят ти няма право да ти казва дали има бременност или родено дете от дарена от теб яйцеклетка. Изпълнителна Агенция по трансплантации е органа , който следи това и санкционира здравните заведения за асистирана репродукция. Донорството е анонимно и нямаш право да знаеш рецепиента ти , както и той теб.
Не забравяй – Донорството е безвъзмездно!
Нямаш право да взимаш пари за дарените яйцеклетки. Можеш да получиш обезщетение за разходите ти.
Не забравяй – клиниката , в която си решила да помогнеш може да ти даде по-високо обезщетение като вземе парите за донорството ти от рецепиента. Високото обезщетение е на принципа на търговията и борбата за пациенти и ще може да и бъде предоставено под форма на разходите. Можеш да го откажеш и сигнализираш.
Не забравяй – решаваш сама как ще постъпиш. Дали ще помогнеш или ще отидеш да си дадеш яйцеклетките срещу пари.
Не забравяй – имаш пациентски права. При последствия от донорството трябва да бъдат лекувани в клиниката , в която си дарила безплатно!
Не забравяй – грубото отношение, неетично поведение и заплащането са недопустими!
Не забравяй – ние не сме служители на клиники. Като фондация можеш да се обръщаш към нас за всичко – информиране, обяснение, придружаване, сигнали. Не една клиника ни допуска заедно с теб по време на цялата процедура с оглед прозрачност. Решението ти да ни потърсиш или не, е изцяло твое. На разположение сме по всяко време. Момичетата потърсили ни досега са над 1700.
Ние няма да те убеждаваме да станеш донор. Бъди дарител на нов живот!

КОНТАКТИ

Фондация „Майки за донорството” – maikizadonorstvo.com
Адрес: гр. София
Моб.тел.: 0888 721 010; 0878 712 128; 0898 586 749
E-mail: mothers.donation@ gmail.com; donorstvo@ iskambebe.bg

Текст и изображения: maikizadonorstvo.com

Comments are closed.