„МБАЛ Д-р МАДЖУРОВ” ООД

June 3, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_497 Jun. 03 06.31„МБАЛ Д-р МАДЖУРОВ” ООД работят денонощно по НЗОК.

Благодарение на взаимно доверие, изградено във времето между болницата и нейните пациенти, добихме увереността да разширим капацитета и обема на нашата дейност. След една година и два месеца проектиране и строителство, имаме удоволствието да ви представим най-новата и модерна Многопрофилна болница за активно лечение за град Бургас и региона.

Болницата разполага с 60 легла, преминала е през всички сертификационни и лицензионни режими и покрива най-високите стандарти в съвременната медицина.

СТРУКТУРА
 • Хирургично отделение

Отделението разполага с 21 легла. ХО е оборудвано със съвременна апаратура, съгласно хирургичните стандарти. Разполага с апаратура за гастроскопии и колоноскопии. За периода от месец март до месец септември 2012г. са извършени 1082 операции, от които големи по сложност 176 и средни по обем – 766.

Висококачествени специалисти денонощно преглеждат, консултират и лекуват пациенти в областта на общата и коремна хирургия.

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението се помещава в зала обзаведена и оборудвана по съвременни изисквания за интензивно лечение и постоперативна реанимация.

В отделението са разположени 7 легла обезпечени с централна мониторна станция за денонощно наблюдение и запис на жизнените показатели на пациентите.
МБАЛ „Д-р Маджуров“ е първата болница в Югоизточна България за комплексна грижа, която въвежда в употреба метода на стерилизация, чрез поставянето на ултрамодерна стъклена облицовка на помещенията. Специфичното за иновативната технология е това, че стъклените панели самостоятелно унищожават 99% от бактериите и микробите в рамките на час.
Високо квалифицирани реаниматори и професионалисти по здравни грижи осъществяват 24 часово наблюдение и грижи за тежко болните пациенти.

 • Операционен блок, състоящ се от: - три операционни зали, оборудвани с най-новата модерна и съвременна апаратура:
 •  лапароскопска техника /безкръвни методи за оперативно лечение/, ултразвуков нож, позволяващ извършване на операции, които не са извършвани до сега в Бургас;
 • най-ново поколение апарати за електрохирургия;
 • най-съвременна апаратура за диагностична и терапевтична ендоскопия;  собствена централна стерилизация.

 

 • Детско отделение

Ние сме единственото за Бургас и региона Детско отделение работещо със здравната каса, намиращо се в модерна частна болница.

Детско отделение разполага с 22 легла, разположени в комфортни стаи.

Всички стаи разполагат със самостоятелен санитарен възел, цифрова телевизия, безжичен интернет, централна вентилация и климатична инсталация.

В отделението работят денонощно утвърдени специалисти по детски болести и квалифицирани професионалисти по здравни грижи.

Разполагаме с модерна апаратура и техника, даваща възможност за диагностика и лечение на голям обем детски болести.

Гарантираме максимално ниво на професионализъм и грижовно отношение към нашите малки пациенти и техните родители.

 •  Отделение Ушно-носно-гърлени болести

Всички стаи разполагат със самостоятелен санитарен възел, цифрова телевизия, безжичен интернет, централна вентилация и климатична инсталация.

В отделението работят денонощно утвърдени специалисти по ушно-носно-гърлени болести и квалифицирани професионалисти по здравни грижи.

Разполагаме с модерна апаратура и техника, даваща възможност за диагностика и лечение на голям обем болести.

 • Отделение по Образна диагностика

Отделението по Образна Диагностика разполага с:

компютърен томограф PHILLIPS – извършват се всички видове нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб и коремни органи;
стационарен ехографски апарат от последно поколение ESAOTE – за извършване на изследвания на дълбоки и повърхностни структури – коремни органи, мл. жлези, щитовидна жлеза, тестиси;
портативен ехографски апарат ESAOTE за спешна ехографска диагностика до леглото на болния, в операционна зала и при трудно подвижни пациенти;
комбиниран рентгенов апарат за скопия и графия SIEMENS оборудван със дигитализираща рентгенографска система CR, позволяваща получаването на образа в рамките на минута и последващата му постпроцесингова обработка; системата позволява архивиране на цифровите образи, както и трансфер посредством вътреболничната система до всеки специалист;
мобилен рентгенов апарат за спешна рентгенова диагностика;
мамограф.
В отделението се извършва целият обем от възможни образни изследвания, включващи всички видове конвенционални рентгенови изследвания, контрастни рентгенови изследвания на хранопровод, стомах и черва, урографии, ехографии, компютърни томографии.

Обслужват се пациенти, приети за стационарно лечение в болницата, пациенти преминали през приемно – консултативните кабинети за спешен и планов прием, пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от управителя на лечебното заведение.
Отделението работи със здравна каса.
Обслужващият медицински персонал притежава необходимата квалификация за работа с наличната апаратура.

 • ”МБАЛ Д-р Маджуров” разполага с модерна медико-диагностична Клинична лаборатория, която извършва целия обем дейност в специалността си.
 • 18 – Параметров хематологичен анализатор;

CHEMWELL – за биохимия и имунологични изследвания;
EASY BLOOD GAS – За кръвно-захарен профил;
EASY LYTE – за определяне на електролити;
CLOT SP – за изследване на коагулационен статус.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_497 Jun. 03 06.31ScreenHunter_495 Jun. 03 06.29ScreenHunter_494 Jun. 03 06.29ScreenHunter_493 Jun. 03 06.28ScreenHunter_492 Jun. 03 06.28ScreenHunter_491 Jun. 03 06.28ScreenHunter_490 Jun. 03 06.28ScreenHunter_489 Jun. 03 06.28ScreenHunter_488 Jun. 03 06.28ScreenHunter_487 Jun. 03 06.28ScreenHunter_486 Jun. 03 06.28ScreenHunter_485 Jun. 03 06.27
КОНТАКТИ

„МБАЛ Д-р МАДЖУРОВ” ООД – madzhurov.com
Адрес: гр. Бургас, жк Зорница, срещу бл. 15
Тел.: 056 865 730; 056 877 960
Факс: 056 877 959
E-mail: mbaldrmadzhurov@ abv.bg

Текст и изображения: madzhurov.com

Comments are closed.