МБАЛ Иван Скендеров ЕООД

February 27, 2017
ЗА НАС

IVAN-SKENDEROVМБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД гр. Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Болницата разполага със 185 легла, разпределени в 11 отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работи и приемно-консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност. Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти. Пациентите се настаняват в удобни болнични стаи, всяка от тях с телевизор. МБАЛ Иван Скендеров ЕООД работи по договор с Районната здравноосигурителна каса гр. Благоевград.

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
  • Приемно-консултативен кабинет
  • Кабинет за съхранение на кръв и кръвни продукти
  • Отделение образна диагностика
  • Клинична лаборатория
  • Микробиологична лаборатория

БОЛНИЧНА АПТЕКА АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК

В аптеката е създаден механизъм на организация на дейността й, позволяващ изработване и актуализиране на списъка на основните лекарствени средства; осъществяването на управление, съхранение и разпределение на лекарствата; осигуряване на противоотрови и други животоспасяващи лекарства; информация на персонала за наличните лекарства; контрол върху срокове на годност.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Родилна зала – създадени са отлични условия за първи грижи за новороденото (реанимационна система, която соигурява аспирация, подаване на овлажнен кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост). С два токографски монитора се контролират родовата дейност и сърдечната честота. Раждането се стимулира с перфузор.
- Патологична бременност – разполага с апарат за ултразвуково изследване и кардиотокограф.
- Сектор Гинекология – диагностика и терапия на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания, доброкачествени новообразувания и други болести на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.
- Сектор Неонатология – осигуряване на адекватка кардиопулмонална адаптация на новороденото дете, своевременна първична помощ на рисково новородените деца, ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните категории, адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степеннта на късните последици.

ВЪТЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Предоставя многопрофилна и висококвалифицирана терапевтична помощ при остри и обострени хронични заболявания – ендокринологични, хематологични, бъбречни, заболявания на дихателната система, комбинирани заболявания и неясни интердисциплинарни заболявания.
В отделението освен интензивно наблюдение може да се осъществи и прецизна ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза и коремни органи. Има 24 часа дежурен лекар. При необходимост се извършват консултации със специалисти от други профили и с националните консултанти.
Отделението разполага с достатъчна материална база за цялстно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си, собствена апаратура и апаратура на разположение с възможност за ползване при необходимост за всеки пациент: електрокардиография; съвременна стрес-тест система с протекция на дефибрилатор; доплер; фиброгастроскоп.

Сектор Кардиология
Активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови заболявания. Съвременно мониториране на всички жизнено важни функции. Селекция и насочване на подходащи болни за инвазивна кардиология и кардиохирургия.

ГАЛЕРИЯ

stac-otdelenie-15stac-otdelenie-14bolnichna-patekaimg-2stac-otdelenie-13img-4stac-otdelenie-12

КОНТАКТИ

МБАЛ “Иван Скендеров” ЕООД – mbal-gocedelchev.com

Адрес: гр. Гоце Делчев ул. Стара планина 54
Тел.: 075 19 51 14; 075 19 51 44; 075 19 51 23
Е-mail: hosp_lis@abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mbal-gocedelchev.com

Comments are closed.