МБАЛ-Каварна ЕООД

June 12, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_30593 Oct. 23 08.08“МБАЛ-Каварна”ЕООД е комплексно заведение. Разполага с 8 отделения, 90 легла и 115 души персонал.Обслужва населението на Община Каварна и Община Шабла. МБАЛ-Каварна предлага: Родилна помощ, лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
Детски болести;
Вътрешни болести;
Акушерство и гинекология;
Хирургия;
Нервни болести;
Анестезиология и интензивно лечение;
Ортопедия и травматология;
Физикална и рехабилитационна медицина;
Клинична лаборатория;
Образна диагностика;

Диагностика:
Ренгеноскопични и графични рентгеноконтрастни изследвания, ендоскопски, и ултразвукови изследвания на вътрешни органи,доплеро-сонографски изследвания на мозъчните артерии, както и изследвания на кръвоносните съдове на горни и долни крайници;
Физиотерапевтични процедури, рехабилитация, парафинолечение;
Клинични лабораторни изследвания на кръв и урина.За целта болницата е оборудвана с необходимата апаратура и разполага с обучени и квалифицирани кадри.

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Неврологично отделение разполага с 20 легла и е разположено на третия етаж. Предмета на дейност е диагностика и лечение на пациенти с остри и хронично обострени неврологични заболявания, остри мозъчно-съдови заболявания. Извършва Доплерово сонографско изследване.

ХИРУРГИЯ

Извършва се пълен обем хирургична дейност в областа на плановата и спешната хирургия и травматология. Разполага с 12 легла, обособена стая за интензивно следоперативно лечение с 2 легла, монитори, кардиографи, централна газова инсталация, система за спешно повикване на дежурния персонал. Към ХО работи и кабинет за горна ендоскопия-система “Олимпус”. Операционният блок е с 2 операционни зали, оборудвани с инструментариум и апаратура, позволяващи, извършването на горепосочения обем хирургическа дейност.

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Терапевтично отделение на МБАЛ-Каварна е с южно изложение и изглед към морето, на втория етаж и разполага с 34 болнични легла. В отделението работят 3-ма лекари и 13 медицински сестри. Началникът на отделението е кардиолог. Лекуват се болни по Клинични пътеки по договор с НЗОК със сърдечни, бъбречни заболявания и захарен диабет. Обособен е учебен център и системно се провежда обучение на пациенти, страдащи от захарен диабет. Отделението е оборудвано с централна кислородна инсталация, система за спешно повикване, монитори, електрокардиографи, дефибрилатори, глюкомер, спирометър, велоергометър, цветен доплеров ехокардиограф, абдоминален ехограф, кардиографи.

АГ ОТДЕЛЕНИЕ
Акушеро-гинекологично отделение разполага с три сектора:сектор Родилен, сектор Гинекологичен, сектор Патологична бременност. В сектор Гинекология се хоспитализират болни за лечение на възпалителни и урологични заболявания, доброкачествени заболявания на маточната шийка, яйчника, ектопична бременност,стерилитет,за прекъсване на бременност,за сепарирано и пробно абразио. В Акушеро-гинекологично отделение се приемат пациентки по всички клинични пътеки, за които болницата има сключен договор.

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
Детско отделение е базирано в приземния етаж на “МБАЛ-Каварна”ЕООД. Диагностично уточняване и активно лечение на деца от 0 – 18 години от всички профили на педиатрията. Разполага с централна кислородна инсталация, система за спешно повикване, кардиомонитор, инфузионни помпи, апарат за обдишване. Стаите са оборудвани със собствен санитарен възел. Осигурен е денонощен прием на деца в стационара – по спешност и планов.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Лабораторията предлага изследвания за диагностика и мониториране на лечението на различни заболявания. Извършват се следните видове изследвания:
хематологични
клинико-химични:показатели на въгле- хидратната, белтъчната и липидната обмяна, жлъчни пигменти, електролити, ензими;
кръвосъсирване;
кръвно-газов анализ;
хормони и туморни маркери;
пълно качествено и количествено изследване на урина и ликвор.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика.В него на разположение на пациентите са рентгенов кабинет, мамографски кабинет, чакални, съблекални, лекарски кабинет. В отделението се извършват рентгеноскопични, рентгенографични изследвания, както и контрастни рентгенови изследвания като: венозни урографии и контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт. Извършват се ехографска диагностика на коремни органи, малък таз с трансвагинален трансдюсер, щитовидна жлеза, млечна жлеза. Кабинетът за компютърна томография е оборудван със спирален компютърен томограф, DICOM-сървър, DICOM Viewer, PACS и възможности за телерадиология. Обслужващият медицински персонал притежава необходимата висока квалификация за работа с наличната апаратура.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Разположено е на приземния етаж и разполага със:
сектор за парафинолечение;
апарати за светлолечение;
апарати за физикално въздействие с нискочестотни, средночестотни и високо- честотни токове;
ултразвук;
магнитотерапия;
инхалатор;
салон за ЛФК;
сектор за хидротерапия;

АПТЕКА
Организацията на дейността в аптеката осигурява възможност за осъще- ствяване на следните функции:
изработване и актуализиране на есен- циална лекарствена листа на заведението;
управление, съхранение и разпределение на лекарствата ;
адекватно съхранение на лесно запалими и термолабилни лекарства,наркотични вещества;
информиране на лекарите от лечебното заведение по всички въпроси,отнасящи се до лекарствата;
Аптеката има лиценз за работа с наркотични вещества. Притежава и изпълнява писмени правила, отнасящи се до:
приемането на лекарствата от търговеца на едро;
контрола на срока за годност на лекарствата;
получаване и разпределение на заявките;
контрола на лекарствата, които са на специален режим;

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_30572 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30583 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30584 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30585 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30586 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30587 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30588 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30589 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30590 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30582 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30581 Oct. 23 07.59ScreenHunter_30573 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30574 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30575 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30576 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30577 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30578 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30579 Oct. 23 07.58ScreenHunter_30580 Oct. 23 07.59
КОНТАКТИ

“МБАЛ-Каварна” ЕООД – mbal-kavarna.com
Адрес: гр. Каварна, ул.”Васил Левски” №36
Тел.: 0570 821 45; 0570 831 61; 0570 830 38
E-mail: mbal_kvn@ abv.bg

Текст и изображения: mbal-kavarna.com

Comments are closed.