МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД

June 28, 2016
Spoiler title

triavna“Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов””ЕООД гр.Трявна е съвременно лечебно заведение за болнична помощ.
Всички пациенти от ЕС с диагнози, включени в клинични пътеки, които са здравноосигурени, имат право да се лекуват безплатно в болницата, идвайки сами или насочени от личния лекар, специалист или от спешна помощ.
Болницата разполага със шест стационарни отделения с общо 75 болнични легла, модерни клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория и отделение по образна диагностика, приемни кабинети, административно– стопански блок и болнична аптека .
В болницата работят 26 високо квалифицирани лекари с една и две медицински специалности, а общата численост на персонала е 104 души.
МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД има договор с РЗОК–Габрово по профила на болницата.
Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права, както и пациенти от страни извън ЕС също се лекуват – срещу заплащане по утвърден от управителя ценоразпис.
МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов”ЕООД отговаря на европейските критерии за болница, като сграден фонд, персонал и медицинска техника, което ще ни позволи да останем и да се развиваме и в бъдеще в така наречения болничен пазар „здраве”.

hist1

СТРУКТУРА

hist2

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
А. Приемно-консултативни кабинети
Терапевтичен
Педиатричен
Неврологичен
Физиотерапевтичен
Ортопедотравматологичен
Дежурен приемно консултативен кабинет – за 24 часово осигуряване на медицинска помощ при спешни състояния

Б. Медико-диагностични лаборатории
1.Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност
2.Микробиологична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност
3.Патоморфологична лаборатория
4.Кабинет кръвна банка
В. Отделения без легла и кабинети за функционална и образна диагностика.
1 .Отделение по образна диагностика с ехографски кабинет – І-во ниво на компетентност.
2. Кабинети за функционална и ендоскопска диагностика.

ІІ.СТАЦИОНАРЕН БЛОК – 82 легла в тт.ч.:
- легла за активно лечение – 82 бр.

А. ХИРУРГИЧЕН БЛОК
1. Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6 места – І-во ниво на компетентност
в т.ч.:
- кабинет за преданестезиологична консултация
2. Отделение по ортопедия и травматология – 14 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
3. Операционени зали
- септична зала – 1 бр.
- асептични зали- 3 бр.
в т.ч.:
- хирургична зала
- зала за ендопротезиране
- ортопедотравматологична зала

Б. ТЕРАПЕВТИЧЕН И РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН БЛОК
1. Вътрешно отделение – 20 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
В т.ч.
- терапевтични легла – 2 бр.
- кардиологични легла – 5 бр.
- пулмологични легла – 5 бр.
- гастроентерологични легла – 2 бр.
- ендокринологични легла – 2 бр.
- стая за интензивно наблюдение и грижи, с интензивни легла – 2 бр
-стая за изолация на инфекциозно болни със собствен санитарен възел /изолатор/ – 2 легло
-кабинет за неинвазивна функционална диагностика на ССС
- кабинет за обучение на пациенти със захарен диабет
- кабинет за функционална оценка на дишането.

2. Детско отделение – 18 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
В т.ч.:
- стая за изолация за инфекциозно болни със самостоятелен санитарен възел /изолатор/ – 4 легла
- стая за интензивно наблюдение и грижи- 1 легло
3. Неврологично отделение – 12 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
В т.ч.:
-интензивни легла 1 за лечение на остри мозъчни инсулти – 2 бр.
-звено за неинвазивна функционална диагностика на НС – кабинет/лаборатория за ЕМГ,ЕЕГ и доплерова сонография
4. Отделение по ФРМ – 12 легла – ІІ-ро ниво на компетентност
със
-секция – светло и електролечение
-секция – кинезитерапия с кабинет за трудо-ерготерапия
-секция – термотерапия
-кабинет за функционална диагностика и лазертерапия
-секция за инхалационно лечение
5. Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтична насоченост на лица над 18 годишна възраст – 8 легла -временно закрито.
ІІІ.БОЛНИЧНА АПТЕКА

ІV. АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК
1.Административно- счетоводен сектор
2.Стопански сектор
- звено за профилактика и рехабилитация – 10 легла
- автотранспорт
- стерилизация
- парова централа
- кухн

КОНТАКТИ

МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД – hospital-tryavna.com
Адрес: гр. Трявна, ул. ”Лясков дял” №1
Тел.: 0677 6 21 67
E-mail: mbal_tr@mail.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: hospital-tryavna.com

Comments are closed.