“МБАЛ-Уни Хоспитал“ – Панагюрище

January 14, 2018
ЗА НАС

ScreenHunter 37Нашето име е знак за универсална медицинска грижа и уникална медицинска техника.

„МБАЛ – Уни Хоспитал“ в град Панагюрище е знак за модерност, функционалност, динамика, прецизност, уникална медицинска грижа и свръхтехнологична медицинска техника. Най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване за изминалите 27 години.

Намираме се в град Панагюрище. Знаков град за България. Тук е открито световноизвестното Панагюрско златно съкровище, а градът е съпричастен с Априлското въстание.

Тук работят двата най-добри мултимодални линейни ускорителя от най-високия клас в света. Онкологичният център, който включва Медицинска онкология, Лъчелечение и Нуклеарна медицина е емблематичен за болницата и е на световно ниво. 63% от пациентите в отделението по Медицинска онкология не са от региона, а в другите отделения, пациентите от цяла България са близо 50%.

За първи път в България едновременно се съчетават образни диагностични методи – позитронно-емисионeн томограф – ПЕТ скенер, /ПЕТ КТ-PET CT/, магнитен резонанс, компютърен томограф, роботизиран ангиограф, ултразвукови методи, заедно с оперативни интервенции, най-модерни инвазивни методи и телекомуникационни връзки с водещи центрове във всички специалности. Тук е оборудван хирургичен комплекс с първата за България и Югоизточна Европа хибридна операционна зала с роботизиран ангиограф. Работи и уникална микробиологична лаборатория, която позволява най-бързата диагностика и адекватно лечение. В „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е наложен комплексният подход, който обхваща целия път на модерната диагностика, лечение (хирургично и терапевтично), диспансеризация и профилактика на пациента.

Многопрофилната болница за активно лечениe–„Уни Хоспитал„ ООД, град Панагюрище, получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност–„отлична“ за срок от пет години. Акредитационният съвет към Министерството на здравеопазването даде своето решение на 2 май 2017г. Медицинският център след подписване на договора със Здравната каса приема пациенти, според графика на лекарите специалисти. Разширява дейността на прегледите, които са с направление 3, 3а, 4 и 8а. Пациентите се преглеждат като заплащат съответната потребителска такса.

В „МБАЛ-Уни Хоспитал“ има следните клиники, отделения и лаборатории – Вирусология, Трансфузионна хематология, Микробиология, Клинична лаборатория, Патоанатомия, Спешно отделение, Образна диагностика, ДКБ и ДКЦ, Нуклеарна медицина, Лъчетерапия – апарати, Детско отделение, Физиотерапия, Лъчетерапия–отделение, АГ, Неонатология, Инвазивна кардиология, Онкология, Ортопедия, Неврохирургия, Вътрешно отделение, Ендокринология, Гастроентерология, Съдова хирургия, Кардиология , Неврология, Гръдна хирургия, Пластична хирургия, Коремна хирургия, Урология, Операционен блок, Анестезия, Реанимация, Стерилизация, Хемодиализа.

Има 325 болнични легла като използваемостта на леглата е средно 72-75%. Лекарите в болницата са към 180 души, 110 са със специалност, 34 от тях са с две специалности, с три специалности са 2-ма лекари, а с четири – 1 лекар. Хабилитирани са 10 лекари. Близо 400 са специалистите по здравни грижи, медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и санитари. Общият състав на „МБАЛ-Уни Хоспитал“ е 746 души.

Свръхмодерното болнично заведение съчетава високотехнологични решения, които предлагат ефективни иновации в здравната грижа. Лекарите предлагат бързо, прецизно и точно диагностициране на пациентите. Благодарение на новите системи, всички данни за състоянието на болните, резултатите от ядрено–магнитния резонанс, скенерите и другата апаратура на болницата, се съхраняват в един общ център. Това ускорява успешното поставяне на диагноза и води до предлагане на подходящо лечение. Съвременните технологии, отличните специалисти които работят в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ в град Панагюрище позволяват в реално време да се получават образи от образната диагностика, изследвания от медико-диагностичните лаборатории и да се осъществяват конферентни връзки с други специалисти от страната и чужбина. Болницата има и психолози в Онкоцентъра и психолог в детското отделение.

Главна задача е да бъдем адекватни с пациентите. Да бъдем добри към хората! Става дума за човешки съдби, семейства, приятели, роднини. Процесът започва от регистратурата и завършва с изписването. Хората разчитат на блага дума, на подадена ръка, на съчувствие и целия екип се стреми да отговори на всекидневната борба за здраве!

Здравето и човешкия живот са голямото богатство на България. Ние, екипът на Новото Панагюрско съкровище, „МБАЛ – Уни Хоспитал“ сме готови да го пазим!

Eкипът на “МБАЛ-Уни Хоспитал“

ИСТОРИЯ

Първото временно лечебно заведение в Панагюрище е дело на мисията на лейди Странгфорд. Две години след потушаването на Априлското въстание, през лятото на 1878 г., тя устройва в Дудековата къща болница с двадесет легла и медицински персонал. Днес Дудековата къща е част от комплекса на Исторически музей – Панагюрище.

Създаването на постоянна болница в Панагюрище стартира през 1884 г. по идея на Благотворително дружество „Свети Пантелеймон” и местната управа, като започва събиране на средства от населението. През 1886 г. недовършената постройка, заедно с терена, са подарени на държавата, което води до отварянето на Панагюрска държавна болница с 20 легла през 1892 г.

През 1971 г. в Панагюрище започва строителството на Районна болница, която приема първите си пациенти на 2 май 1979 г. Тя е построена върху площ от 1400 кв.м, на 8 етажа, и обслужва населението от днешните общини Панагюрище и Стрелча.

С решение на Общинския съвет в Панагюрище от септември 2000 г. общинската болница започва да носи името на Събо Николов. Този родолюбив панагюрец е първият български ротарианец. Той емигрира в САЩ и завещава дарение на панагюрската болница в размер на 10 000 долара. Приживе Събо Николов дарява немалко болнични легла и апаратура. Днес негов паметник, изграден от Ротари клуб – Панагюрище, се издига в Градския парк, недалеч от спортната зала „Арена Асарел” и езерото с пеещите фонтани.

След 1986 г. най-голямото и структуроопределящо предприятие в община Панагюрище „Асарел-Медет“ АД последователно подкрепя запазването и укрепването на общинската болница, като предоставя медицинска техника за около 1 милион лева.

Многопрофилна болница за активно лечение „Събо Николов“ ЕООД има статут на общинска болница до 31.03.2014 г., когато собственик на 90 % от капитала става създаденото инвестиционно дружество „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД.

Проектът за модерния медицински комплекс в Панагюрище е пример за успешен модел на публично-частно партньорство – между Община Панагюрище, „Асарел-Медет“ АД, привлечени инвеститори и десетки лекари и медицински специалисти от Панагюрище и страната.

Първата копка, ознаменувала началото на строителството, е направена на 29 април 2015 г. от кмета на община Панагюрище Никола Белишки и председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Само за няколко месеца е извършена пълна реконструкция на съществуващата амортизирана сграда на болницата и допълнително е построен онкологичен център, технологично свързан с медицинския комплекс.

Инвестицията в изграждането и оборудването на МБАЛ „Уни Хоспитал“ в Панагюрище възлиза на над 90 милиона лева. Това е най-мащабната инвестиция в българското здравеопазване през последните 25 години и заради нея „Асарел-Медет”АД и „Асарел Панагюрище Здраве“ АД получиха голямата награда „Инвеститор на годината” за 2015 г. от Българската агенция за инвестиции и сертификат от Министерство на икономиката за „Инвеститор Първи клас”.

Днес болничният комплекс разполага с 310 легла, а в него работят 718 души медицински и немедицински персонал, като само в обучението на кадрите ежегодно се инвестират над 400 хиляди лева.

ДЕЙНОСТИ
  • Отделение по образна диагностика
  • Отделение по обща и клинична патология
  • Болнична аптека
  • Вирусологична лаборатория
  • Клинична лаборатория
  • Клинична микробиология
  • Лаборатория по трансфузионна хематология
КЛИНИКИ И ОТДЕЛИНИЯ

Диализен център
Отделение по образна диагностика
Клиника по нервни болести
Клиника по кардиология
Отделение по вътрешни болести
Отделение по ендокринология и болести на обмяната
Отделение по гастроентерология
Отделение по неврохирургия
Отделение по пластично възстановителна и естетична хирургия
Отделение по гръдна хирургия
Отделение по урология
Отделение по съдова хирургия
Отделение по ортопедия и травматология
Операционен блок
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по педиатрия
Спешно отделение
Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по хирургия

ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

1. Медицинска онкология
Отделението по Медицинска онкология разполага с 30 болнични легла, 13 стола за химиотерапия (дневен стационар), център за диспансерно наблюдение и център за клинични изпитвания. Всички болнични стаи са с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, климатизация, телефон, безплатен wi-fi и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал. Болничните стаи са оборудвани и със система за кислород.

Дейностите, които се извършват в отделението, са:

диагностика, стадиране и лекарствено лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
консултация, диагностика, стадиране и лечение на редки тумори – невроендокринни, ГИСТ и др;
последващо (диспансерно) проследяване на онкологични пациенти;
психологична и социална помощ на пациенти с онкологични заболявания;
клинични проучвания в областта на медицинската онкология.
Отделението по Медицинска онкология е едно от малкото в страната, в което се извършват:

- консултация и обсъждане от мултидисциплинарен екип на всички пациенти със злокачествени заболявания – Туморен борд;

- интервенционална онкология;

- съвременно молекулярно-патологично изследване на туморите в рамките на патоанатомичната лаборатория;

- оценка на терапевтичния отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на клиника по Образна диагностика и отделение по Нуклеарна медицина);

- съчетана лъче-химиотерапия;

- съвместна работа с водещи чуждестранни специалисти в областта на медицинската онкология. Консултации на пациенти (включително и online).

В отделението се предоставят психосоциални консултации, изследвания на дистрес и психометрична оценка на пациентите. Осъществява се широк спектър от психологични услуги с цел подобряване на качеството на живот, като тези услуги са достъпни както за пациентите, така и за техните близки.

В отделението се осъществяват всички съвременни методи за системна антитуморна терапия – химиотерапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), таргетна терапия (неоадювантна, адювантна, при метастатична болест и палиативна), ендокринна терапия (хормонотерапия), биологична терапия (цитокини, соматостатин-рецепторни аналози).

Диспансерно се проследяват онкологично болни с редовни контролни прегледи и изследвания.

Екипът на отделението е включен в обучението на студенти по медицина и медицински сестри. Отделението е база за специализация на лекари по Медицинска онкология. Провеждат се курсове по Медицинска онкология – СДО. Преподаването се извършва на български и английски език. Разполагаме със съвременна зала за обучение.

В отделението работят осем лекари, единадесет медицински сестри, четирима административни секретари, двама клинични психолози.

2. Лъчение
Отделението по Лъчелечение разполага с 30 легла в стационар, 2 приемно-консултативни кабинета и регистратура за прием на пациентите. Отделението е оборудвано с последно поколение апаратура – два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge) и уредба за брахитерапия с висока мощност на дозата Flexitron.

В отделението има възможности за терапия на злокачествени и нетуморни заболявания чрез: самостоятелно лъчелечение, следоперативно лъчелечение и/или съчетано xимио-лъчелечение. Лекуват се пациенти с туморни заболявания на млечната жлеза, шийката и тялото (ендометриума) на матката, на фаринкса, ларинкса и устната кухина, правото черво и ануса, белия дроб, простатата и урогениталната система, мозъчни тумори, както и палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене с цел обезболяване и кръвоспиране.

Извършва се предоперативно лъче и химио-лъчелечение при тумори на ректума, ануса и съчетано лъчелечение на шийката на матката (перкутанно лъчелечение + интракавитарна брахитерапия), което при някои клинични стадии осигурява по-добри резултати от директното оперативно лечение. Извършва се дефинитивно лъчелечение при рак на белия дроб и мозъчни тумори с възможности за радиохирургия при налични показания. Ще се провежда най-съвременната лечебна стратегия за запазване на целия или на част от болния орган – при тумори на ларинкса, фаринкса, устната кухина, пикочния мехур, правото черво, както и хипофракционирани режими при рак на млечната жлеза, които осигуряват съпоставими лечебни резултати при съкратено лечебно време.

Обособена е и Лаборатория по клинична дозиметрия на йонизиращите лъчения.

В отделението работят пет лекари, от които трима със специалност Лъчелечение и един със специалност Онкология, пет физици, десет рентгенови лаборанти и девет медицински сестри.

3. Нуклеарна медицина

Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици), които се инжектират в човешкото тяло.

Отделението по Нуклеарна медицина разполага с последно поколение хибриден апарат – Позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф-ПЕТ скенер(ПET/КТ) – Siemens Biograph mCT64. Апаратът е обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Технологията дава възможност да се намали времето за изследване, което води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

Отделението е оборудвано с мобилен диспенсър-инжектор за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. Мобилността на инжектора позволява аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента, подобрявайки допълнително неговия комфорт.

Отделението разполага с уникална за страната лазерна система за прецизно позоциониране на пациентите (идентична с тази, която се използва при планиране и провеждане на лъчелечението). Това дава възможност диагностичният резултат от ПЕТ/КТ да се включи директно в терапевтичния процес, водейки до повишаване ефективността на лечението.

В Отделението по Нуклеарна медицина работят двама лекари със специалност “Медицинска радиология” (Нуклеарна медицина и лъчелечение). И двамата са с над 30 години професионален опит в областта на нуклеарната медицина с подчертан професионален интерес към приложението на диагностичните и терапевтичните нуклеарно-медицински методи в онкологията.

КАРИЕРИ

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница.

ГАЛЕРИЯ
ScreenHunter 27ScreenHunter 26ScreenHunter 25ScreenHunter 24ScreenHunter 23ScreenHunter 22ScreenHunter 21ScreenHunter 20ScreenHunter 19ScreenHunter 18ScreenHunter 17ScreenHunter 16ScreenHunter 15ScreenHunter 14ScreenHunter 13ScreenHunter 12ScreenHunter 37ScreenHunter 11ScreenHunter 10ScreenHunter 06ScreenHunter 05ScreenHunter 02
КОНТАКТИ

“МБАЛ-Уни Хоспитал“ – Панагюрище – unihospitalbg.com
Адрес: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100
Тел.: 0357 88 581; 0357 88 582; 0357 88 563
E-mail: uni@unihospitalbg.com

Текст и изображения: unihospitalbg.com

Comments are closed.