ОКА Ефект Контрол – Трудова медицина София

February 6, 2022
ЗА НАС

efect

ОКА “Ефект Контрол” e Акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020и притежава Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до  31.10.2018 г.

ОКА “Ефект Контрол” разполага с най-модерната апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025

ОКА “Ефект Контрол” притежава технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания.

ОКА “Ефект Контрол” използва съвременни методи и процедури за контрол.

ОКА “Ефект Контрол” извършва измерване на факторите на работната както следва:

Контрол на физични фактори на работната среда

  • Осветление
  • шум
  • микроклимат

Контрол на химични агенти

Контрол на прах

Контрол на електрически уредби

  • Импеданс на контира “фаза – защитен проводник”
  • Заземителни инсталации
  • Мълниезащити
  • Съпротивление на изолация
  • Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи)

Вентилационни инсталации

Климатични инсталации

УСЛУГИ

ОКА”ЕФЕКТ КОНТРОЛ” е акредитиран да  извършва контрол на фактори на работната среда, електрически уредби, вентилационни инсталации, климатични инсталации, химични агенти и прах както следва:

Физични фактори:
- Измерване на осветление
- Измерване на микроклимат – МК ( включва контрол на: относителна влажност, температура и скорост на движение на въздуха)
Измерване на шум:
- Ниво на шума, dBA
- Дневно ниво на експозиция на шум, dBA
- Върхово ниво на звуково налягане, dBС

Прах

Химични агенти

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000 V
. Съпротивление на защитни заземителни уредби;
. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V
. Съпротивление на изолация;
. Импеданс на контур “фаза-защитен проводник”;
. Защитни прекъсвачи (Дефектнотокови защити).

Контрол на вентилационни и климатични инсталации
- Измерване на вентилации по наредбата за тютюнопушене
- Измерване на вентилационни инсталации по проект

ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
- скорост на движение на въздушния поток, m/s;
- дебит, m3/h;

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
- температура на въздуха, 0C;
- относителна влажност на въздуха, %.

Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието необходими на служби трудова медицина за изготвяне оценка на риска.

Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по труда.

Издаваме протоколи и сертификат за оценка на съответствието валидни за въвеждане в експлоатация на строежите.

Издаваме протоколи и сертификати за наладка на вентилация.

Издаваме протоколи и сертификати за ефективност на вентилация по наредбата за тютюнопушене.

КОНТАКТИ

ОКА “Ефект Контрол” – efektkontrol.com

Адрес: гр. София, кв. “Орландовци”, ул. “Съзнание” 20, партер
Тел./факс: 02 839 49 09; 02 839 20 65
E-mail: efektkontrol@abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: efektkontrol.com
Ключови думи: контрол на работна среда София, електрически уредби София, вентилационни инсталации София, измерване на осветление София, електрически уредби и съоръжения София, контрол на вентилационни инсталации София, климатични инсталации София, сертификат София, акредитация и контрол София

Comments are closed.