“РВП Консулт” ООД

August 7, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_6996 Aug. 07 16.56„РВП Консулт” ООД е създадена през 2007 година на база дългогодишния опит на съдружниците в областта на здравословни и безопасни условия на труд. С цел максимално намаляване на професионалния риск и подобряване условията на труд и почивка, съвместно със служба по трудова медицина (СТМ) „Оптима – СИ” предлагаме на работодателите:

договори за цялостно обслужване;
подпомагане при изготвяне на необходимата документация;
организация на дейността по безопасност и здраве при работа;
съдействие при организиране на работните места и процеси.

Обхватът на нашата дейност покрива изискванията на нормативните документи и контролните органи и гарантира Вашето спокойствие.

През периода на съвместната ни работа се стремим да създаваме коректни и дълготрайни професионални взаимоотношения, на база конкретно и персонално познаване на специфичните условия на труд на всички наши клиенти, като ежедневно полагаме усилия за усъвършенстване и подобряване качеството на обслужване.

Организацията в „РВП Консулт” ООД позволява бързо, точно и професионално изпълнение на всички поети ангажименти, което ни прави надежден и отговорен партньор за съвместна работа.

Доброто здраве и безопасност са средства за добър бизнес!

КОНСУЛТАЦИИ
 • Преглед на наличната фирмена документация по ЗБУТ
 • Дейности по ЗБУТ от името на работодателя
 • Организация на работното време, почивките и отпуските
 • Трудово-правни консултации
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
 • Оценка на риска
 • Програми за предотвратяване, ограничаване и превенция на риска
 • Здравно обслужване от СТМ
 • Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
 • Специално работно облекло (СРО) и лични предпазни средства (ЛПС)
 • Оферта за обслужване
ОБУЧЕНИЯ
Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

Ние предлагаме следните обучения:

 • На работодатели и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ
 • Квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V
 • Оказване на долекарска помощ
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_6993 Aug. 07 16.49ScreenHunter_6993 Aug. 07 16.50ScreenHunter_6993 Aug. 07 16.51
КОНТАКТИ

“РВП Консулт” ООД – rvpconsult.com
Адрес: гр. София 1000, ул.„Пиротска” № 5, ет. 3, офис 1 (сградата на ВМРО – входа е от ул. „Вашингтон”)
Тел./Факс: 02 931 00 50
Моб.тел.: 087 8299 123; 087 8196 123
E-mail: info@ rvpconsult.com

Текст и изображения: rvpconsult.com

Comments are closed.