Специализирана Болница за Рехабилитация – Орфей – Девин

June 29, 2020
ЗА НАС

ScreenHunter_42306 Jun. 29 23.09Болницата за рехабилитация, разположена в центъра на гр. Девин, е модерен комплекс, предназначен да се възползва от уникалните дадености на региона, с възможности за отдих, спорт, развлечение и балнеолечение.

Приемането на болни в „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД гр.Девин се осъществява в консултативно – диагностичен блок, който се състои от приемно – диагностичен кабинет и регистратура.
В приемно-диагностичния кабинет се снема кратка анамнеза и се извършва преглед на пациента, след което му се съставя „История на заболяването”.

В зависимост от заболяването пациента се насочва към съответния сектор в стационара. От приемния кабинет пациента се насочва към Регистратурата със съставения лист „История на заболяването“.
На пациента се предоставя и лечебно-процедурен картон.
В отделението лекуващия лекар приема и преглежда пациента, назначава съответната диета и медикаментозно лечение, назначава физиотерапевтичните процедури по лечебно – процедурна програма.
Във физиотерапевтичния сектор болния се включва в централен график за физиотерапевтичните и рехабилитационни процедури.

Редът за приемане на пациенти в „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД гр. Девин е регламентиран с утвърден от Управителя Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Ефективността от лечението се базира, както на високата квалификация на работещия медицински и друг персонал, така и от изключително лечебната минерална вода, климатични фактори и съвременна медицинска и диагностична техника.

В самия център на града в непосредствена близост до балнеолечебницата се намира голяма изворна чешма с минерална вода, която спомага за провеждане на питейно водолечение с минерална вода.

Болницата разполага с две ванни отделения с общо 16 вани и закрит басейн с минерална вода. В двора на „СБР-Орфей” е разположен и обширен външен открит басейн с минерална вода.

СБР-Орфей разполага с 65 двойни стаи. Сред основните конкурентни предимства на комплекса са уютната атмосфера и възможността за пълноценна почивка, качеството на СПА услугите и не на последно място вкусната храна.
Комплексът предлага и прекрасни условия както за отдих, така и за спорт. На разположение на гостите игрище за тенис корт, волейбол и футбол.

Балнеологичният блок на комплекса е единствен по рода си и е изграден по начин, позволяващ провеждането на най-съвременни и ефективни физикални методики и програми за балнеопрофилактика, рехабилитация и рекреация. СПА Комплексът и СБР – Орфей се захранват от два минерални извора, известни с лечебните си свойства – Беденски и Девински извор, като разполага с разрешителни за водоползване.

Всичко това превръща СПА Комплекс Орфей както в атракционен и привлекателен център, така и в място за провеждането на най-съвременните и ефективни физикални методики и програми за балнеопрофилактика и рекреация.

ДЕЙНОСТИ

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА И РЕСУРСНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА „СБР-ОРФЕЙ”-гр.ДЕВИН

Балнеосанаториалното дело в България е възникнало и се е развило на базата на минералните води. Лечението с минерални води по нашите земи, както е известно има древна и богата история.

През последните десетилетия потребностите от курортно лечение и профилактика в световен мащаб нарастват много. В резултат на променената структура на заболеваемостта и зачестяване на някои социално-значими заболявания вследствие на пренапрежение и нервна преумора се отдава все по-голямо значение на приложението на курортните фактори.

Съвременните фармакологични средства не винаги могат да възстановят изменената реактивност на човешкия организъм и да нормализират редица регулаторни механизми, променени от съвременния начин на живот.

Увеличението на тези заболявания, които се повлияват благотворно от действието на балнео-климатичните фактори, с които се осъществява както първична, така и вторична профилактика, формира голям потенциал на търсенето на балнеосанаториално лечение.

Девинската вода е и една от най-разпространените бутилирани води в България. Изворна или минерална, тя притежава чудотворни качества както за опорно двигателната система и периферната нервна система, така и за различни гинекологични, чернодробни заболявания.

Здравно-демографска ситуация

Данните от официалната статистика и редица анализи през последните години показват неблагоприятната здравно-демографска ситуация в страната. На фона на нарастваща обща смъртност, у нас се установява постоянен отрицателен естествен прираст на населението.

Към началото на този век България е „рекордьор” сред европейските страни по отрицателен естествен прираст на населението. Налице е реална депопулация на нацията. Силно се повишава смъртността у мъжете, нараства дистанцията между интензитета на смъртността у мъжете и жените, което е по-изразено в градовете. Налице е реално подмладяване на смъртността на населението.

Това са почти катастрофални тенденции, които следва да бъдат татъчно основание за радикални здравно-политически решения.
Епидемиологични проучвания, осъществени през последните две десетилетия показаха, че относителният дял на скритата (нерегистрирана) заболеваемост съставлява около 55 % от сумарната заболеваемост (общата съвкупност обективно съществуващи заболявания).

Нерегистрираната заболеваемост – т.нар. айсберг на заболеваемостта – показва, че здравните политици и здравните мениджъри така или иначе не разполагат с пълна информация за общественото здраве.

В настоящия момент се счита, че нараства процентът на нерегистрираната хронична заболеваемост, което има съществено значение за търсенето на медицинска помощ и по-специално на рехабилитационни услуги.

Приемането на болни в „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД гр.Девин се осъществява в консултативно – диагностичен блок, който се състои от приемно – диагностичен кабинет и регистратура.
В приемно-диагностичния кабинет се снема кратка анамнеза и се извършва преглед на пациента, след което му се съставя „История на заболяването”. В зависимост от заболяването пациента се насочва към съответния сектор в стационара. От приемния кабинет пациента се насочва към Регистратурата със съставения лист „История на заболяването“.

След въвеждане на данните на пациента в болничната информационна система, се заплащат и съответните такси както и доплащане за дейности и услуги съгласно регламентираните норми. За платените суми, пациента получава съответните първични финансови документи като фактура и касов бон
На пациента се предоставя и лечебно-процедурен картон.

В отделението лекуващия лекар приема и преглежда пациента, назначава съответната диета и медикаментозно лечение, назначава физиотерапевтичните процедури по лечебно – процедурна програма.

Във физиотерапевтичния сектор болния се включва в централен график за физиотерапевтичните и рехабилитационни процедури.
Редът за приемане на пациенти в „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД гр. Девин е регламентиран с утвърден от Управителя Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Ефективността от лечението се базира, както на високата квалификация на работещия медицински и друг персонал, така и от изключително лечебната минерална вода, климатични фактори и съвременна медицинска и диагностична техника.

В самия център на града в непосредствена близост до балнеолечебницата се намира голяма изворна чешма с минерална вода, която спомага за провеждане на питейно водолечение с минерална вода.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПОКАЗАНИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО ГРУПИ, СЪОБРАЗНО ОСНОВНИТЕ ПРОФИЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА „СБР-ОРФЕЙ” ЕООД

Заболявания на опорно-двигателния апарат:
Дегенеративни ставни заболявания
Възпалителни ставни заболявания
Ортопедични и травматични състояния
Заболявания от пренапрежение и преумора на ставно мускулно сухожилния апарат
Забалявания на гръбначния стълб
Остеопороза
Състояния след операция, имобилизация, застой и залежаване
Заболявания на периферната нервна система:
Неврапгии
Неврити
Ганглионити
Радикулити
Плексити
травми на нерви
вегетативна, диабетна и токсична полиневропатия
болест на Рейно
функционални нервни заболявания – невроза, неврастения
Заболявания на стомашно-чревния тракт
Заболявания на женската и мъжката полова система
Урологични заболявания
Заболявания на дихателните пътища
Програми и методики на лечение и рехабилитация:

Прилага се индивидуален подход и комплексност на терапията, като най-често се включват:

Лечебно-диетично хранене с индивидуализиране на хлебните единици;
Балнеотерапевтично лечение;
Питейно лечение;
Физиотерапевтично лечение;
Магнитотерапия, електрофореза, нискочестотни, средночестотни, интерфериращи, ТЕНС токове, електростимулации и др.;
Микровълнова терапия;
Дарсовализация;
Светлолечение – ИЧЛ, ВЛ, УВЛ, солариуми;
Лазертерапия;
Ултразвук;
Вакууммасаж;
Сауна, парна баня;
Вани с голямо разнообразие;
Кинезитерапия – ЛФК – пасивни, активни, подпомогнати, на Роше, в басейни;
Фитнес център;
Теренно лечение;
Комплексна програма за редукция на телесно тегло (при необходимост)
Медикаментозно лечение;
Парафинолечение, калолечение, луголечение;
Масажи – общи, частични, рефлекторни, водни и сухи;
Термотерапия, Криотерапия;
Лимфодренаж;
Рефлексотерапия;

МИНЕРАЛНА ВОДА

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА И ЛЕКУВАНИ БОЛЕСТИ В РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ХОТЕЛ ОРФЕЙ”

Като балнеоклиматичен курорт град Девин е известен най-вече с чудесните свойства на минералната си вода, която спокойно може да конкурира френската „Перие“. В региона на Девин от няколко сондажни хидротермални източника бликат минерални води с аналогичен химичен състав, но с температура от 37Со до 76 Со и значителен общ дебит около 83 л/сек, или повече от 7 милиона литра в денонощие.
Поради своята хипотоничност те са особено подходящи за питейно балнеолечение при бъбречно-урологичните заболявания и стомашно-чревни заболявания. При външно прилагане на минералната вода може да се постигне намаляване на артериалното налягане, овладяване на ставната болка и подобряване на функционалното състояние на ставите, редица кожни заболявания, както и заболявания на нервната, отделителната, сърдечно-съдовата и половата система.

МИНЕРАЛНА ВОДА „НАХОДИЩЕ ДЕВИН”

Минералната вода от находище Девин, разположено в град Девин, е с температура 42Со и с дебит около 10 л/сек. Минералната вода е слабо минерализирана (0,223 г в л), хидрокарбонатно-натриева със съдържание на хидрокарбонатни йони /НСО3-/-101 мг/л, сулфатни йони /SО4++/- 20 мг/л, хлоридни йони/Сl- /- 2 мг/л, Nа+- 70 мг/л, Са++- 2 мг/л, Мg++ – 0.4 мг/л , метасилициева киселина/H2SiO3/- 24 мг/л , F- – 4.6 мг/л, Rn – 4.3 nCi/l , с висока алкална реакция (рН 9,4) и с много ниска водна твърдост (0,3 немски градуса, т.е. “мека” вода). Водата е бистра, без мирис и е с много приятни питейно-вкусови качества.
Според физикохимическата си характеристика минералната вода от находище Девин има следните предназначения:

за питейно приложение :
стомашно-чревни заболявания (гастрити и язвена болест, дуоденити,
ентерити, колити и ентероколити и др.)
жлъчно-чернодробни заболявания (хепатити, холангити, холецистити, жлъчно-каменна болест и др.)
бъбречно – урологични заболявания (бъбречно-каменна болест, протичаща с кисела и алкална урина, състояния след литотрипсия, пиелонефрит, гломерулонефрит, хронична бъбречна недостатъчност І ст.)
обменно-ендокринни заболявания (различни видове диабети, подагра и хиперурикемия);
за външно приложение :
опорно-двигателен апарат (дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, следтравматични и ортопедични заболявания, увреждания на меките тъкани);
заболявания на нервната система (периферна и централна);
половата система(ендометрити, параметрити, стерилитет, простатити и др.)
сърдечно-съдовата система (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето и след инфарктни състояния)
кожни заболявания (от възпалително, алергично и др. естество като екземи, дерматити, псориазис и др.)
за инхалационно приложение при заболявания на дихателната
система от възпалително, алергично и токсично естество (трахеите,
бронхиална астма, хронична пневмония и др.)
за спортно-профилактични цели и закаляване на организма

МИНЕРАЛНА ВОДА НАХОДИЩЕ„БЕДЕНСКИ БАНИ”

От близкия до Девин балнеологичен обект Беденски минерални бани по тръбопровод е доведена и минерална вода с по-висока минерализация и с по-висока температура – 76 Со,с дебит около 12л/сек, рН – 6.6.
Тя е хидрокарбонатно–сулфатно–хлоридно–натриева ,калциево- магнезиева,флуорна, силициева, въглекисела вода със съдържание на хидрокарбонатни йони/НСО3-/ – 744 мг/л , сулфатни йони /SО4++/ – 293 мг/л , хлоридни йони/Сl- / – 44 мг/л , Nа+ – 376 мг/л , Са++ – 62 мг/л , Мg++ – 7 мг/л , метасилициева киселина/H2SiO3/ – 92 мг/л , F- – 6.5 мг/л, СО2 < 200 мг/л .
Решаваща роля за лечебно-профилактичното въздействие на беденската минерална вода върху човешкия организъм имат нейните химични съставки:

Особен интерес представлява флуорът поради доказаната му възможност да се използва като лечебно – профилактично средство при зъбния кариес, остеопорозата и костно-ставните заболявания. Установен е и неговият радиопротективен ефект.
Калцият в минералните води наред с антиалергичния и антивъзпалителния ефект, може да служи като градивен елемент при необходимост от калусообразуване, при остеопороза и други.
Магнезият участва активно в обмяната на въглехидратите, както и в структурата на много ензими.
Хидрокарбонатния йон в минералната вода оказва определено антиацидно действие върху стомашната лигавица и съдържание , коригира алкално-киселинното равновесие в организма.
Сулфатният йон стимулира секрецията на черния дроб и жлъчката, червата и панкреаса и предизвиква слабителен ефект.
Хлорният йон подобрява кръвоснабдяването на кожата и лигавиците.
Въгледвуокисът предизвиква хиперемия с последващо понижаване на артериалното налягане и подобряване работата на сърцето, както и на цялостния метаболизъм.
Радонът от своя страна проявява определен афинитет към нервната клетка и спомага за подобряване на обмяната на веществата в организма.
Чрез външно приложение минералната вода лекува следните заболявания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат
дегенеративни ставни заболявания (артрозна болест, болест на Пертес, Кьолер и др.)
Възпалителни ставни заболявания в ремисия (ревматоиден артрит, моноартит, болест на Бехтерев и др.)
Травматични заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията (състояния след операции и фрактури, дисторзии, луксации, контузии, миозити, тентовагинити, вибрационна болест и др.)
Заболявания на нервната система
На централната нервна система (остатъчни явления след боледуване от енцефалит, менингит, след оперативни състояния)
На периферната нервна система (плексити, неврити, радикулити, лумбалгии, дискова болест)
Нервни заболявания (неврози, депресии, неврастения, мигрени и др.)
Сърдечно-съдови заболявания
Хипертонична болест I и II степен по СЗО
Хипотонична болест
Генерализирана атеросклероза (начален стадии)
Съдови заболявания на крайниците от възпалителен и невровегетативен произход: артериити, болест на Рейно и Бюргер и др.
Заболявания на кожата
Дерматити от възпалителен и токсичен произход
Екземи с различен произход
Заболявания на женската и мъжката полова система
От възпалителен произход (ендометрити, простатити и др.)
Стерилитет и климактериум
Заболявания на стомашно-чревните пътища (хронични гастрити, езофагити, колити, ентерити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и др.)
Заболявания на жлъчно-чернодробните пътища (хронични хепатити, холангити, холецистити, жлъчно-каменна болест и др.)
Заболяване на отделителната система ( бъбречно-каменна болест, пиелонефрити)
Обменно-ендокринни заболявания ( затлъстяване, подагра, диабет и др.)
Професионални заболявания: при контакт и интоксикация с аерозоли на тежки метали)
Кариес-профилактика
Профилактика на остеопороза
Заболявания на горнодихателни пътища
Хронични белодробни заболявания: бронхити, астма и др.)
Обща профилактика, укрепване и закаляване на организма, също така при физическа и умствена преумора и пренапрежение, състояния на възстановяване след прекарани тежки боледувания и оперативни интервенции, за забавяне процесите на преждевременно остаряване.

НЗОК

СБР има сключен договор с НЗОК за 2016 г. за клинични пътеки №263 и №265.

Клиничните пътеки по НЗОК са 7 дневни и се заплаща
15.00 лв. на ден на място, включително и потребителската такса.
Включва настаняване, лекарски преглед, 3 хранения на ден и по 3 физиотерапевтични процедури на ден.
Храненията започват с вечеря и завършват с обяд.

Указания

За изисквания и необходими документи за прием на пациенти по Клинични Пътеки № 263 и № 265 на НЗОК.
Указанията са на основание Решение на НС на НЗОК от 29.03.2016 г. и Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на Министерство на здравеопазването.
Нищо от тези ограничения и задължителни изисквания не е наше хрумване и желание! МЗ и НЗОК носят цялата отговорност за тях!

КП № 263 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
Към СБР „ОРФЕЙ” се насочват пациенти с направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, в следните случаи:
1. След проведено лечение в болница за активно лечение, до един месец от датата на изписването от болницата.
1.1 Епикриза от Неврологично отделение / клиника / в болница за активно лечение, до един месец от изписването. В епикризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
1.2 От специалистите /невролози/ от болницата по профила на лекуваното заболяване, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване.
1.3 От общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или специалист невролог с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
1.4 EMГ;

2. След проведена рехабилитация в извънболнична помощ от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ. ЕМГ

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ (извадка от приложение №11 на Решението – КП 263)
1.1Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система до 1 месец от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване и определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, и наличие на:
-изразен двигателен дефицит – моно-, парапарези/парализи;
-данни за нервно-мускулно увреждане, установено с ЕМГ изследване;
-данни за коренчева компресия, установени с EMГ или образно изследване (КАТ/ЯМР);
-наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността;
-вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).
1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход до 1 месец от приключване на лечението по основното заболяване.
1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на периферната нервна система в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия
1.4. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.

КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
Към СБР „ОРФЕЙ” се насочват пациенти с направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, в следните случаи:
1. След проведено лечение в болница за активно лечение, до един месец от датата на изписването от болницата.
1.1 Епикриза от Неврологично, Ревматологично, Травматологично отделение (клиника) в болница за активно лечение, до един месец (при медицински противопоказания до 3 три месеца) от изписването. В епикризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
1.2 От специалистите /невролози, ревматолози, травматолози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет) от датата на издаване.
1.3 От специалистите /невролози, ревматолози, травматолози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение с Епикриза от проведена физикална терапия и рехабилитация в болнично заведение, в която е отразена необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.
1.4 От общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или специалист /невролог, ревматолог, травматолог/ с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, само на основание на препоръката за физикална терапия и рехабилитация отразена в епикризата, издадена от болницата, където пациентът се е лекувал, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
1.5 Образно изследване с разчет от рентгенолог : Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);
При диагнози с код М 51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);
При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно – двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване.
2. След проведена рехабилитация в извънболнична помощ.
2.1 Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, издадено от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина провел рехабилитацията.
2.2 Амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
2.3. Образно изследване с разчет от рентгенолог: Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);
При диагнози с код М 51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);
При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно – двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване.

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ (извадка от приложение №11 на Решението – КП 265)

Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с:
1.1.1. заболявания на опорно-двигателния апарат до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване, посочени в блок „Кодове на болести по МКБ-1″ на клинична пътека (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза);
1.1.1.1. определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
1.1.1.2. наличие на:
– изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;
– затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;
– развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);
– изразен неврологичен дефицит – изразени парези/парализи в долните крайници;
1.1.2. претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.
1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на опорно двигателния апарат в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.
1.3 Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по искане на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
Забележка:
НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.
При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същата година само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1.

Задължителни документи за прием за двете клинични пътеки – 263и 265:

направление бл. МЗ-НЗОК №7 с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване;
епикриза от болничното заведение и/или Амбулаторен лист от специалист от извънболничната помощ по указаните случаи;
за КП № 263: ЕМГ с давност шест месеца;
за КП № 265: рентгенова снимка, КАТ/ЯМР изследване с давност 24 месеца, При диагнози с код М 51.1 – ЕМГ с давност шест месеца;
лична карта ;
рецептурна книжка / ако има такава/;
решение на ТЕЛК /ако има такова/;
лична амбулаторна карта – ако желаете Болничен лист;
документ от Бюрото по труда – ако сте трайно безработен;
служебна бележка – ако сте медицински специалист ;
финансов документ – ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за 2016 календарна година.
медикаменти, които са ви предписани и приемате към момента
лични вещи – тоалетни принадлежности и др.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ № 241 И № 244:

пейсмейкър
неопластични заболявания
остри заболявания на сърцето и мозъка – инфаркт , инсулт и др.
сърдечна недостатъчност III , IV степен
белодробна недостатъчност
ритъмни и проводни нарушения
аневризми
артериална хипертония II , III степен
тромбофлебит
психични заболявания
туберкулоза
инфекциозни заболявания
заразни кожни заболявания
тежка инвалидност
хронична бъбречна недостатъчност III степен
тиреотоксикоза
епилепсия
декомпенсирана цироза
кървящи язви до 6 месеца след кръвоизлива.

ЗАПИСВАНЕТО НА ДАТИ ЗА ПРИЕМ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДВАРИТЕЛНО:
На тел: 03041 3657; GSM: 0878 22 88 67; e-mail; sbr_orpheus@abv.bg
Резервацията се потвърждава 5 дни преди постъпването!

Такса, заплащана от пациента, постъпващ по клинична пътека на НЗОК – 15 лв. на ден:

Потребителска такса – 5,80 лв.
Застраховка по време на престоя – 1,00 лв.
Консумативи (чаршаф, тоалетна хартия, сапун, медикаменти и др.услуги)– 8.20 лв.
Таксата се намалява при следните условия:

Нежелаещите да ползват хладилник и кабелна телевизия, заплащат такса само 10,00 лв. на ден.
Ако пациентът е заплащал потребителска такса в друга болница през 2016 г. удостоверено с финансов документ, се приспада съответната сума на потребителската такса.
Освободени са от потребителска такса:
пациенти със заболявания по списъка на заболяванията, поради които не се заплаща потребителска такса, удостоверено със съответния документ.
Деца до 18 годишна възраст
Медицински специалисти – с документ удостоверяващ това
Престоя в болницата е 8 дни, за което може да ви бъде издаден болничен лист.

НОИ

СБР „Орфей” – гр. Девин предлага богата гама от физиотерапевтични и рехабилитационни методи за лечение. Използват се природни и лечебни фактори – климат, минерални води в съчетание с апаратна физиотерапия, кинезитерапия.
Начин за резервации в СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин
1. На посочения телефон – 030413657
2. По електронна поща – е-mail: sbr_orpheus@abv.bg
3. Чрез писмо по пощата – гр. Девин, ул. „Цветан Зангов” № 14
4. На място – в регистратура на СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин

Право на парични помощи за лечение и профилактика по програма НОИ имат:
1. лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2.лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.
Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2012 г. е 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.
НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва средства за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, средства за нощувки, както и частична помощ за хранене в размер на 5 лв. за един храноден. Остатъкът от цената на услугата се доплаща от получилия помощта в зависимост от заведението, в което е настанен.
Необходимо е да се направи резервация в СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин – цена 15 лв.
Преди това трябва да се информирате от териториалните поделения на НОИ за условията и реда за ползване на правата на парична помощ за профилактика и рехабилитация и за заболяванията и противопоказанията за заведението, в което желаете да направите резервация. При направата на резервация, трябва да се информирате и за размера на сумата, която ще доплащате за един храноден.
Удостоверения за ползване на парична помощ се издават на специални гишета на НОИ.
ЦЕНА при постъпване по НОИ
НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой. В СБР „ОРФЕЙ” – гр. Девин сумата която се доплаща от пациента е в размер на 210 лв общо.
В цената се включва: нощувка; лечебно хранене – закуска, обяд и вечеря-по предварително изготвено меню; медицинско обслужване по предписание на лекар от рехабилитационния екип в зависимост от заболяването, застраховка;
Ползването на СПА център е по предварително утвърден график.
Извън рехабилитационната програма всеки пациент може да използва предлаганите медицински услуги срещу допълнително заплащане.

Деца до 16 годишна възраст със заболяване по профила на филиала ползват 25 % отстъпка за ден престой от стойността на КЗУ за съответната категория стая.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Медицинско направление.
Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98)
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация,удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.
5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)* – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.
6. Разпореждане за приемане на злополуката за трудова – за лицата, претърпели трудова злополука.
7. Експертно решение за признаване на професионална болест – за лицата с професионална болест.
Забележка:
Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.
Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.
Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

– Документ за самоличност.
– Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
– Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
– Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_42294 Jun. 29 23.04ScreenHunter_42303 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42302 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42301 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42300 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42299 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42298 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42297 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42296 Jun. 29 23.05ScreenHunter_42295 Jun. 29 23.04
КОНТАКТИ

Специализирана Болница за Рехабилитация – Орфей – Девин – hospital.orpheus-spa.com
Адрес: гр. Девин, ул. Цветан Зангов 14
Тел.: 03041 36 57
Моб.тел.: 0878 228 867
E-mail: sbr_orpheus@ abv.bg

Текст и изображения: hospital.orpheus-spa.com

Comments are closed.