УМБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ“ Пловдив

January 4, 2016
ЗА НАС

screenhunter_45833-jan-04-21-32УМБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив“ приема първите си пациенти през м. март 2012 г. Тя е една от новите, модерни болници в Южна България и разполага с най-съвременна апаратура на водещи световни фирми. При нас работят изявени и доказали се в своята област специалисти. Пациентите се настаняват в нови, широки и уютни стаи със самостоятелен санитарен възел, кабелна телевизия и безжичен интернет. Участие в проектирането на УМБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив“ взеха водещи архитекти в тази област, които под наш контрол и с нашето активно участие реализираха проекта. Това че УМБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив“ e изградена от „нула“, ни позволи да наложим най-високите стандарти за сигурност и удобства, както за пациентите, така и за целия екип на болницата. Климатичната система на сградата е конструирана така, че осигурява целогодишно поддържане на постоянна температура в здравното заведение. Болницата е разположена на 4 етажа, с над 160 болнични легла и 5 операционни зали, оборудвани с техника от най-висок клас.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив” е база за практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, за преддипломен стаж на студенти от направление „Обществено здраве“ и „Управление на здравни грижи“ и за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалностите – анестезиология и интензивно лечение, гастроентерология, ортопедия и травматология, ревматология и хирургия. Структурите на болницата имат второ и трето, най-високо ниво на компетентност от Министерство на здравеопазването. Болницата има сключен договор с НЗОК.

Болницата разполага с паркинг със 120 паркоместа.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Центърът по образна диагностика при АСИП – МЦ е оборудван с медицинска апаратура от последно поколение.

• дигитален рентгеноскопичен и графичен апарат
• 16 слайсов компютърен томограф
• дигитален мамографски апарат
• ехограф

Тази апаратура позволява извършването на почти всички образни изследвания. Няма заболяване, чието диагностициране да не изисква използване на поне един от методите на образната диагностика. Изследванията, които извършваме са:

• рентгеноскопия и графия на бял дроб и сърце
• на корем и пикочоотделителната система
• рентгенография на части от скелета при травматични промени на скелета
• възпалителни и дегенеративни процеси
• контрастни рентгенови изследвания на гастроинтестинален тракт /хранопровод, стомах, тънко и дебело-чревен пасаж и иригография с двоен контраст/
• контрастни рентгенови изследвания на пикочоотделителната система – венозна урография, цистография и уретрография

Ендоскопски методи на изследване с участието на специалисти по гастроентерология и хирургия – ретроградна холангиопанкреатография, трансдренажна холангиография. Съвременният компютърен томограф дава възможност за диагностика на заболявания на главния мозък и задна черепна ямка, в областта на белия дроб и медиастинума, корема и малкия таз. От голямо значение е възможността за извършване на ангиопулмография, мозъчната ангиография, както и аортография и нейните клонове при аневризма на аортата, при хирургични операции изискващи яснота по отношение състоянието на съдовото русло. Все по голямо значение придобива и КТ урография даваща повече информация за функция на бъбреците, ангажираност на съдовете, дренажни смущения и причина за тях, ангажираност от други патологични процеси в корема и малкия таз. Абдоминалната ехография с модерния ехографски апарат в голяма степен дава насока за патологичните промени и насоченост в следващите етапи на диагностичния процес при заболявания на коремните органи и повърхности структури – млечни жлези и щитовидна жлеза. Дигиталният мамограф дава възможност за профилактика и ранна диагностика на рака на млечната жлеза, което е основа за своевременно лечение и практически излекуване. В диагностичния процес на млечната жлеза значително място заема и ехографията, като допълнителен метод за установяване на патологични процеси, а при млади пациенти и като основен метод в диагностиката.

Резултатите от образните изследвания се предоставят както на хартиен носител, така и на електронен.
Екипът на центъра по образни диагностика се състои от двама лекари с призната специалност по образна диагностика и трима лаборанти.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Високата квалификация, отговорността на персонала и модерната материално-техническа база осигуряват извършването на широк спектър рутинни и високоспециализирани дейности. Лабораторните методи на изследване осигуряват необходимата информация за ранно откриване на болестния процес, контрол на ефикасността на провежданото лечение и бърза оценка на степента на възстановяване.

Лабораторно-диагностичният блок обслужва пациенти от стационарните звена на УМБАЛ Еврохоспитал, пациенти с направления за медико-диагностична дейност по договор със РЗОК и срещу заплащане. Висококачествената апаратура осигурява бързина и надеждност на получаваните резултати, скъсява времето на очакване пред кабинетите и улеснява специалистите при поставяне на диагнозата. Използваните консумативи притежават необходимите сертификати за употреба, а всеки пациент се регистрира в модул на лабораторно-информационната система и биологичните му материали се етикетират с уникални баркод етикети, гарантиращи конфиденциалност. Безопасността на пациентите и персонала при ежедневната работа с кръв и кръвни продукти е постигнат чрез използването на специална затворена система за взимане на билогичен материал. Тя е съставена от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват ефективна защита и високо качество на биологичните проби. В лабораторията се извършва денонощен анализ на биологичен материал в чиста и безопасна среда. Специалистите ни са подготвени да съветват, както относно подбора на анализите, така и при и интерпретацията на резултатите.

МЦ ЕВРОХОСПИТАЛ

Амбулатория за специализирана извънболнична помощ и Медицински център “Eврохоспитал Пловдив” е водещо лечебно диагностично-консултативно заведение с опитни и високо квалифицирани специалисти. Центърът разполага с най-съвременната медицинска апаратура за диагностика и лечение на заболяванията. “Eврохоспитал Пловдив” е модерен диагностично-консултативен център с широка гама медицински услуги. Предлага консултации със специалисти, лабораторни изследвания, медицински прегледи, диагностика и лечение на болни. Центърът разполага със съвременна клинична лаборатория, ултрамодерен сектор за образна диагностика с компютърен томограф от най-висок клас, дигитален мамограф, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, дигитален ехограф, които могат да визуализират тумори с размер на оризово зърно. В медицинския център са разкрити кабинети за консултативни прегледи по:

• Гастроентерология

• Хирургия

• Ортопедия

• Ревматология

• Анестезиология

• Кардиология

• Физиотерапия и рехабилитация

Лекарите, работещи в МЦ ЕВРОХОСПИТАЛ Пловдив са с дългогодишен опит и утвърдена практика, а усилията на целия екип са насочени в предоставянето на медицински услуги с отлично качество и лично отношение към всеки пациент, който има нужда от помощ.

ГАЛЕРИЯ

screenhunter_45825-jan-04-21-25screenhunter_45826-jan-04-21-25screenhunter_45827-jan-04-21-25screenhunter_45828-jan-04-21-25screenhunter_45829-jan-04-21-25screenhunter_45830-jan-04-21-25screenhunter_45831-jan-04-21-25
КОНТАКТИ

УМБАЛ „ЕВРОХОСПИТАЛ“ Пловдив – eurohospital.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 9
Тел.: 032 207 015; 032 207 026; 032 207 005; 032 398 800; 032 398 809; 032 398 808
E-mail: mbal@ eurohospital.bg; mc@ eurohospital.bg; rentgen@ eurohospital.bg; lab@ eurohospital.bg

Текст и изображения: eurohospital.bg

Comments are closed.