ДКЦ “Севлиево Медика” ООД

October 8, 2018
ЗА НАС
1

ДКЦ “Севлиево Медика” ООД работи с направления по НЗОК, с карти на фондове за допълнително здравно осигуряване, както и с пациенти от платения прием.

РЕГИСТРАТУРА тел: +359675 / 34502

ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, в което работят 25 лекари по специалностите:вътрешни болести, педиатрия, кардиология, акушерство и гинекология, хирургия, урология, неврология, неврохирургия, ортопедия и травматология, ендокринология, пулмология, психиатрия, офталмология, уши – нос – гърло, кожни и венерически болести, рентгенология, клинична лаборатория.

В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се извършват ехокардиография, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза и млечни жлези, ехография на бременни, ехографско изследване на тазобедрени стави на новородени.

В центъра се извършват експертизи за временна нетрудоспособност. Към него функционират една обща ЛКК и една специализирана детска ЛКК.

В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се подготвят документи за ТЕЛК. Тук може да Ви бъде направено функционално измерване на обем на движение за гръбнак, горен и долен крайник.

В центъра се провеждат велоергометрични тестове (за оценка функционалното състояние и физическия капацитет на сърцето, мускулите и белите дробове в условията на постепенно повишаващо се физическо натоварване), под наблюдението на кардиолог.

В ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД се провеждат профилактични прегледи на работници и служители от различни фирми, като дружеството има сключени договори и със здравно – осигурителни фондове.

Специалистите от ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД обслужват своите пациенти чрез направления по НЗОК, а също и с платени прегледи.

Към ДКЦ „Севлиево Медика“ ООД функционира Клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания. Оборудвана е съгласно стандарта по клинична лаборатория и изискванията за добра медицинска практика. Притежава Сертификат за външна оценка и качество, съгласно изискванията на Българското дружество по клинична лаборатория.

     Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравно-осигурителни фондове, както и с пациенти от платения прием.
2

ЛЕКАРИ

3333КЦ „СЕВЛИЕВО МЕДИКА“ ООД

(в сградата на бившата Акта Медика)

Специалистите на ДКЦ „Севлиево Медика“ООД работят с направления по Здравна каса или срещу  заплащане.

График :

  Д-р Искра ВичеваДетски болести /от понеделник до петък Д-р Станка КалчеваДетски болести / от понеделник до петък Д-р Кънчо КостадиновХирург / събота Д-р Борислав ПачковХирург / понеделник и сряда
Д-р Николай ВичевАкушер-гинеколог / понеделник, срядаи петък Д-р Иван НенковАкушер- гинеколог / петък Д-р Цеца ТотевскаАкушер-гинеколог / понеделник, вторниксряда и четвъртък Д-р Румяна ЛьосковаУролог / петък
Д-р Иво СтанчевБелодробни болести / понеделник и четвъртък Д-р Лъчезар СмиловКардиолог / сряда Д-р Цанка ЯнковаЕндокринология и болести на обмяната / четвъртък и петък Д-р Пламен ГабровскиЕхография на коремни органи и щитовидна жлеза / понеделник, сряда и четвъртък
Д-р Здравко ТабаковНеврохирург /сряда Д-р Диана НиколоваНевролог / понеделник, вторник, четвъртък и петък Д-р Веселин МихайловОртопедия и травматология, сонография на тазобедрена става / вторник Д-р Кунка ТанковаКожни болести / премахване на кокоши трън и мазоличетвъртък
Д-р Цанко ЦанковПсихиатрия / сряда Д-р Иван  АнгеловОчни болести / петък За информация и записвания: тел.0675/3-45-02

 

 

 

ГАЛЕРИЯ

333312
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Клинични проучвания – какво всъщност представляват?

 

          КЛИНИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ е изследователски процес, включващ лица доброволци (наричани също участници), който има за цел да установи ефекта от интервенция или прием на медикамент.

Съществуват два вида клинични проучвания - проучвания чрез интервенция и проучвания чрез наблюдение:

ü  В едно клинично проучване участниците получават специфични интервенции, както е според изследователския план или протокол на проучването, създаден от изследователите.

ü  Тези интервенции могат да бъдат медицински продукти като лекарства или устройства; процедури; или промяна в начина на живот на участниците, като диета например.

ü  Клиничните проучвания може да сравняват нов медицински подход със стандартен такъв, който е в употреба или с плацебо, което не съдържа активни съставки или директна интервенция. Някои клинични проучвания сравняват интервенции, които са вече широко разпространени.

ü  Изследователите се опитват да определят безопасността и ефикасността на интервенцията чрез проследяването на определени резултати  в участниците. Например, изследователите могат да издават определен медикамент или лечениена участници, които страдат от високо кръвно налягане с цел да се проследи дали кръвното налягане ще спадне.

 

Защо да провеждаме проучвания?

Като цяло, клиничните проучвания имат за цел да обогатят медицинските познания, свързани с лечението, диагностиката и профилактиката на различни заболявания и състояния.

 

     Основните ПРИЧИНИ, които ни подтикват да провеждаме клинични проучвания са:

ü  Оценяването на една или повече интервенции (например, лекарства, медицински устройства, подходи за хирургия или лъчева терапия) за лечението на заболявания или синдроми.

ü  Намирането на подход за предотвратяване на първоначалното развитие или повторна поява на заболяване или състояние. Наред с други подходи, най-често срещаните са лекарствени средства, ваксини и промяна в начина на живот.

ü  Оценяването на една или повече интервенции, насочени към определяне или диагностициране на определено заболяване или състояние.

ü  Проучването на методи за установяване на рисковите фактори за определено състояние.

ü  Проучването и сравняването на подходи за подобряване на общото състояние и качество на живот на хората с хронични заболявания, чрез непрекъснати медицински грижи.

ЕКИП – КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Към ДКЦ Севлиево Медика ООД функционира отдел „Клинични проучвания“, чийто екип се състои от:

1    Мениджър клинични проучвания.

2   Главни изследователи.

3  Под-изследователи.

4  Координатори.

5  Медицински сестри.

 

Кой провежда клинични проучвания?

- Всяко едно клинично проучване се ръководи от  ГЛАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ (PI), който често е лекар-специалист.

- Клиничните проучвания също така разполагат с ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП, който може да включва лекари, медицински сестри, социални работници, както и други професионалисти в сферата на здравеопазването. Лекарите, които подпомагат главния изследовател се наричат СУБ-ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (SI).

-  На лекарите (било PI или SI) помага специално обучен административен екип от КООРДИНАТОРИ – те съдействат на лекарите и отчитат резултатите от проучването на СПОНСОРА и/или ДИО (CRO) (договорни изследователски организации).

-  Клиничните проучвания може да се финансират от фармацевтични компании, академични медицински центрове или доброволни граждански организации, в допълнение към здравните власти и агенции.

-  Лекари, здравни заведения, както и частни лица също могат да спонсорират клинични проучвания.

 

 

КОНТАКТИ

Запишете удобен за вас час на онлайн адрес : www.smedica.eu/bg

 Адрес: гр. Севлиево 5400, ул. “Никола Петков” 60

ДКЦ СЕВЛИЕВО МЕДИКА ООДфакс:+359 675 34501

e-mail: dkc@aktamedika.org

 


 

Записване за преглед за личен лекар или специалист.

 РЕГИСТРАТУРА : тел: +359 675 34502


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: www.smedica.eu/bg

Comments are closed.