Д-р Дафина Тачова – Детски болести, Детска пневмология и Фтизиатрия – Благоевград

August 20, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_12904 Jan. 06 07.59

Д-р Дафина Тачова – специалист по Детски болести, Детска пневмология и фтизиатрия и Социална медицина и здравен мениджмънт- работи в Медицински комплекс „СИМПАТИЯ”- Благоевград като Управител и нает общопрактикуващ лекар в „Симпатия” ООД – Групова практика за първична медицинска помощ и като специалист в извънболничната медицинска помощ в „СИМПАТИЯ – Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по Детски болести и Детска пневмология и фтизиатрия” ЕООД.

 

ДЕЙНОСТ

Д-р Дафина Тачова като специалист по Детски болести: осъществява диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на деца от 0 до 18 год., консултации, профилактика и диспансеризация по договор с НЗОК, както и срещу заплащане при извършване на медицински дейности по желание на родителите.

Д-р Дафина Тачова като специалист по Детска пневмология и фтизиатрия осъществява по договор с НЗОК и срещу заплащане:
 Консултации на деца с неясни, рецидивиращи и продължителни симптоми от страна на дихателната система: задух, стридор, цианоза, свиркащо дишане, тахипнея, кашлица.
 Диагностика, лечение и проследяване на деца с Пневмонии, Бронхиална астма, алергични заболявания, вродени аномалии на трахеобронхиалното дърво, гръдния кош и белодробния паренхим.
 Диагностика, лечение и проследяване на деца с Туберкулоза.
 Извършва функционална белодробна диагностика.
 Работи по обучителна програма: „Детска астма”.

КОНТАКТИ

Д-р Дафина Тачова – Детски болести, Детска пневмология и Фтизиатрия – Благоевград

Контакти и възможности за записване на часове за прегледи:
МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „СИМПАТИЯ”
Адрес: гр. Благоевград, ул. Славянска 60
Тел.: 073 881 867
Е-mail: sympatia@doctor.bg

Comments are closed.