Доц. д-р Чайка Петрова – Детски ендокринолог Плевен

January 9, 2019
ЗА НАС

ScreenHunter_13325 Jan. 13 15.20Доц. д-р Чайка Петрова повече от 25 години е ръководител на Детския диабетен център към УМБАЛ – Плевен.В центъра се лекуват деца с диабет тип 1 от областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Враца.

Завършила е медицина в МА София през 1977год.
Придобила е специалност Детски болести през 1983 год. и Детска ендокринология и болести на обмяната – през 1998 год.

Преподавателска дейност – Лекции и упражнения със студенти МФ и ФОЗ (БЕО и АЕО), специализиращи лекари по Детски болести, Обща медицина, Спешна помощ и Медицински колеж;

Приема пациенти в Детския диабетен център към УМБАЛ – Плевен, също и в ДКЦ 3 – Плевен, жк. Сторгозия.

 

КВАЛИФИКАЦИИ

Академични позиции:

 • Доктор по научна специалност Педиатрия през 2001 год. с дисертационен труд на тема: Количество и разпределение на мастната маса при затлъстяване в детска възраст и значението им за по-късните му усложнения;
 • Доцент – 2006 год.

Квалификационни курсове:

 •  Winter school ISPAD – Италия 1995, Дания 2001;
 • ESPE – София 1998, Румъния 2001, Варна 2012;
 • Проблемно базирано обучение по медицина 2000;
 • Въведение в ДКП за изследователи 2005;
 • Участие в международни форуми на ESPE и EASD: Словения, Швейцария, Франция, Холандия, Финландия, Турция, САЩ, Португалия;

Научни интереси и разработки

 • 123 научни съобщения;
 • 45 публикации в български и чужди списани;
 • Научно-изследователски проекти върху късните съдови усложнения на диабета при деца;

Научни интереси: Затлъстяване, захарен диабет и неговите усложнения, детска ендокринология и обща педиатрия;

Членство в научни и обществени организации

 • Член на ФС на МФ, МУ-Плевен;
 • Комисия по финансиране на научно-изследователски проекти;
 • Комисия за провеждане на държавен изпит за специалност по Детски болести и Детска ендокринология – МЗ;
 • Републикански консултант по ДБ при спешни състояния за Централна северна България.
 • Член на БПА
 • Член на BNSPE
 • Член на БДЕ
 • Член на БДГЧ
 • Член на СУ
РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време
УМБАЛ Д-р Г. Странски, Детско диабетно отделение
гр. Плевен, ул. Георги Кочев 8А, тел. 065 886 509
Прием по здравна каса
Понеделник – 07:00 – 13:00
Вторник – 07:00 – 13:00
Сряда – 07:00 – 13:00
Четвъртък – 07:00 – 13:00
Петък – 07:00 – 13:00

ДКЦ 3 – гр. Плевен
жк. Сторгозия, тел.0887 349 154; 064 678 763-регистратура
Платен прием и по здравна каса
Понеделник – 14:00 – 17:00
Четвъртък – 14:00 – 17:00

КОНТАКТИ

Доц. д-р Чайка Петрова – детски ендокринолог – Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев 8А
Тел: 064 886 509
Моб. тел.: 0887 349 154
E-mail: petrovachayka@ yahoo.com

Адрес: ДКЦ 3 – гр. Плевен, жк. Сторгозия
Тел.: 064 678 763
Моб. тел.: 0887 349 154

Comments are closed.