Яна Кацарова Психолог София

November 24, 2022
ЗА НАС

ScreenHunter_6744 Dec. 04 14.09

7-214x300

Д-р Яна Кацарова, Дoĸтop пo пcиxoлoгия на Нов български университет.

Психоаналитично ориентиран психотерапевт.

Обучава и супервизира помагащи професионалисти в работа с хора в режим на психологическо консултиране и дългосрочна психотерапия.

 

 

Предоставя психологическо консултиране и психотерапия за хора, които:

 • търсят разрешение на трудности, които във времето не отшумяват, дори се задълбочават;
 • имат трудности в отношенията с околните;
 • наскоро са им се случили значими житейски събития;
 • преживели са загуба на близък човек;
 • преживели са събитие, което преобръща живота им;
 • имат нужда от място, където да помислят как да преодолеят свои трудности и да променят живота си.

 

 Paзpaбoтвa и пpeпoдaвa програми в следните професионални направления :

 • Психиатрия в общността. Психично здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство.

 • Домашно насилие. Психично здраве за хора, жертви на насилие и трафик и техните семейства.

 

Изледвания и публикации

 • Индивидуален план от грижи (ИПГ) за пациенти с тежка психична болест (ръководство за водещи на случаи)” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2002.
 • Прилагането на програми за психосоциална рехабилитация в Български контекст” (заедно с д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Ваня Величкова и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2004.
 • Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – “Психиатрия”, Издателска къща “Стено”, 1 / 2004.
 • Технологии за обезпечаване на интегрирането на хора с хронично психично заболяване на конкурентния пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация” (заедно с Димитър Германов и Петър Карагинев) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 2 / 2004.
 • PosterpresentationatEuropean Conference “Recoveryand Reform: Psychosocial Rehabilitation and Community Care”, Prague, Czech Republic,June 2nd – 4th2005: TransitionalEmploymentProgram: theBulgarianSolution”; Y. D. Kazarova, P. S. Karaginev, R. H. Uzunova, V. S. Velichkova and D. A. Germanov.
 • Оценка на себестойността и ефективността на психично здравните грижи в България” –Списание „Социална медицина” ; брой 1/2013г.

Члeнcтвa

 • Българско психоаналитично общество (БΠО)
 • Бългapcĸa acoциaция пo пcиxoтepaпия (БAΠ)
 • Дружество на психолозите в България (ДПБ)
 • Дружество за психоаналатична психотерапия (ДПП)
 • Бългapcĸa Acoциaция нa coциaлнитe paбoтници (БACP)
 • Cдpyжeниe Oбщecтвo Aдaптaция
 • Cдpyжeниe зa paзвитиe нa пcиxocoциaлнaтa pexaбилитaция в Бългapия
КОНТАКТИ

Яна Кацарова Психолог София
Адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 91
Тел.: 0887 670 025
Е-mail: ykazarova@ gmail.com

Comments are closed.