“Одико-69” ООД

April 2, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_20762 Jun. 02 16.26“Одико-69” ООД е регистрирано с
ф.д. № 6396 от 2001 г. от Пловдивски Окръжен съд. Дружеството е приемник на ЕТ “ОДИКО”, регистриран през 1990 г. и на “Одико-69” ЕООД.

От 2006г. “Одико-69″ОО Д работи по стандарт ISO 9001/2000г., а от май 2009г. по стандарт ISO 9001/2008

Сертификат
БДС EN ISO 9001:2008

25 години фирмата успешно се реализира в своя сегмент в дейностите:
- Служба по трудова медицина,
- Медицински център
- Орган за контрол,
- Обследване за енергийна ефективност

От 2014г. към “Одико – 69″ ООД е създаден Център за професионално обучение – “Одико”, който притежава лиценз No2014121170/02.12.2014, от НАПОО за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност.

Дружеството се управлява от доц. д-р Христина Колева – изп. директор
и д-р Добрил Колев – зам. изп. директор

Централният офис е в гр. Пловдив. Имаме офиси в София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Горна Оряховица, Сандански.

Дружеството е одобрено за извършване на консултантски услуги от Министерство на икономиката и енергийните ресурси по Програма ФАР. През 2002-2003 година разработихме 3 национални проекта в сферата безопасни и здравословни условия на труд, финансирани от Фонд “Условия на труд”. Разработили сме проекти по програма “Конкурентноспособност” на ЕС.

ДЕЙНОСТ

Основни направления в дейността на фирмата:

Консултации
Служба по трудова медицина
Орган за контрол от вида “С”
Медицински център
Обследване и сертифициране за енергийна ефективност

Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност

КОНТАКТИ

“Одико-69” ООД – odiko.net
Адрес: гр. Пловдив, бул.” Марица” 100
Тел.: 032 638 042
Факс: 032 651 748
Моб.тел.: 0886 153 024
Е-mail: odiko69@ gmail.com

Текст и изображения: odiko.net

Comments are closed.