Терапевтично студио “ФEРНАНДИНА”

October 5, 2016
ЗА НАС

1618 May. 23 08.59Студио за логопедично консултиране, диагностика и терапия, психотерапия при деца и възрастни, обучителни и развиващи занимания.

Eкипът ни има за цел да допринесе към изграждането и развитието на независими личности със специфичен емоционален, интелектуален и физически потенциал.

 

Описание:

  • Логопедично консултиране, диагностика и терапия
  • Обучение на деца със специални нужди
  • Фамилно консултиране на семейства с деца със специални нужди
  • Развиващи занимания по интереси
  • Психотерапия за деца и възрастни
  • Арттерапия, музикотерапия
  • Социална адаптация и подкрепа при отделяне майка-дете

Терапевтично студио “ФEРНАНДИНА” разполага с екип – МОБИЛНИ ЛОГОПЕДИ, които работят с деца с комуникативни нарушения в техните домове.

Екипът е съставен от подбрани компетентни логопеди, които работят под супервизия. Услугата е най-подходяща за деца, младежи и възрастни с различни видове комуникативни нарушения, хронични заболявания, двигателни нарушения и други, които затрудняват тяхното придвижване до местата, където се намират логопедични кабинети.

ЕКИП
  • Дина Нарлиева

Основател на терапевтично студио „Фернандина” (логопед, специален педагог на деца с интелектуална недостатъчност, психотерапевт – музикотерапевт).

Образование:бакалавър и магистър по логопедия, бакалавър по специална педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, психотерапевт-музикотерапевт под супервизия и множество допълнителни курсове в сферата на психологическото консултиране и в различни направления на психотерапията.

Професионален опит: работа с деца със специални нужди с неврологични, психиатрични, двигателни, сензорни, емоционални, поведенчески, говорни и езикови проблеми в развитието, деца лишени от родителска грижа; консултиране на семейства с деца със специални нужди, психотерапия при деца и възрастни, музикотерапия и др.

  • Гергана Лазарова

Сфера на дейност: социални дейности, образование, деца със СОП въз основа на действащата нормативна уредба на страната

Образование: бакалавър – хуманитарни науки, специалност Философия, магистър – Публична администрация

Професионален опит в секторите: Здравеопазване, Енергетика, Администрация (бизнес и публична).
Опит в сферата на държавната администрация. Личен опит в сферата на социалното подпомагане и образователната подготовка на деца със СОП.

ГАЛЕРИЯ

1618 May. 23 08.571609 May. 23 08.571617 May. 23 08.571614 May. 23 08.571613 May. 23 08.571616 May. 23 08.57
КОНТАКТИ

Терапевтично студио “ФEРНАНДИНА” – studio-fernandina.com
Адрес: гр. София, район Оборище, ул. Алеко Константинов № 3-5
Моб. тел.: 0897 860 511; 0879 687 371
E-mail: studio_fernandina@ abv.bg

Текст и изображения: studio-fernandina.com
К
л. Думи: логопед, логопедична терапия, логопедично консултиране, психотерапия, музикотерапия, Дина Нарлиева, студио Фернандина, специален педагог, говорна терапия, езикова терапия, артикулационна терапия, аутизъм, синдром на Аспергер, синдром на Даун, епилепсия, синдром на Уест, ранна терапия, множествени увреждания

Comments are closed.