“Вигор” ООД – Групова практика за първична медицинска помощ

April 26, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_6157 Jul. 15 13.21Вигор ООД – Групова Практика За Първична Медицинска Помощ е със седалище град София, р-н Подуене, ж.к. Суха река, ул. Емануил Васкидович 51. Телефон за контакт – 029450306.

Вигор ООД е лечебно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ. За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет.

Разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето.

Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност.

ЕКИП
Във Вигор ООД – Групова Практика За Първична Медицинска Помощ, за здравето на своите пациенти полагат грижи :

Д-р Атанас Пелтеков
Общопрактикуващ лекар
npeltekov@abv.bg

Д-р Антоанета Гочева Василева
Общопрактикуващ лекар

Д-р Борис Жечков Жеков
Общопрактикуващ лекар

Д-р Елена Кирилова Петрова
Общопрактикуващ лекар

Д-р Калинка Йорданова Георгиева
Общопрактикуващ лекар

Д-р Кичка Антонова Петрунова
Общопрактикуващ лекар

Д-р Красина Богомилова Цветкова – Ботева
Общопрактикуващ лекар

Д-р Мария Иванова Абаджиева – Савова
Общопрактикуващ лекар

Д-р Сергей Анатолиевич Сенкин
Общопрактикуващ лекар

Д-р Теменужка Георгиева Теменугова
Общопрактикуващ лекар

Д-р Юлий Латинов Величков
Общопрактикуващ лекар

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_6155 Jul. 15 13.13ScreenHunter_6156 Jul. 15 13.13ScreenHunter_6157 Jul. 15 13.13
КОНТАКТИ

“Вигор” ООД – Групова практика за първична медицинска помощ
Адрес: гр. София, ж.к. Суха река, ул. Ем. Васкидович 51, ХVІІІ ДКЦ
Тел.: 02 945 03 06
E-mail: npeltekov@ abv.bg

Comments are closed.