ScreenHunter 37"МБАЛ-Уни Хоспитал“ - Панагюрище
Адрес: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 100
Тел.: 0357 88 581; 0357 88 582; 0357 88 563
E-mail: uni@unihospitalbg.com

VITA Болница "Вита" - vita.velingrad.com
Адрес: гр. Велинград, ул. "Пушкин" 2
Тел: 0359 5 24 38; 0359 2 24 38 ; 0359 2 24
Факс: 0359 5 21 59, 0359 5 54 49
Моб. тел.: 0884 098 340
E-mail: vita_velingrad@abv.bg

ScreenHunter_41131 May. 25 22.14ДКЦ І - Панагюрище
Адрес: гр. Панагюрище, ул. Д-р Лонг 3
Моб.тел.: 0878 392 239
E-mail: dkcpan@ gmail.com

ScreenHunter_6260 Nov. 27 07.09Специализирана болница за белодробни заболявания Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик ул. Болнична №15
Тел.: 034 441 916; 034 444 945
E-mail: odpfzs_pz@ telecablenet.com

pana Многопрофилна болница за активно лечение „Събо Николов“ - Панагюрище - mbal-pan.com
Адрес: гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски 100
Тел.: 0357 6 23 72

ScreenHunter_27815 Aug. 27 14.53МБАЛ - Велинград ЕООД
Адрес: гр Велинград, бул. Съединение 49
Тел.: 0359 534 09; 0359 520 82
Факс: 0359 542 70

mbal-pazardjik "МБАЛ - Пазарджик" АД - mbal-pz.com
Адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” 15
Тел.: 034 40 86 00
Факс: 034 40 87 66
E-mail: mbalpz_at_gmail.com

aesculap ДКЦ "Ескулап" - aesculap-bg.com
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Свети Архангел" 19 А
Тел.: Централа: 034 44 03 48; 034 44 32 48; Неотложна помощ: 034 44 03 48