kuruse220x110 Комплексен Онкологичен Център - Русе ЕООД - kocruse.com
Адрес: гр. Русе, ул. Независимост 2
Тел.: 082 819911
Факс: 082 834339

ScreenHunter_30074 Oct. 04 20.38Държавна психиатрична болница гр. Бяла
Адрес: гр.Бяла, ул.Дряново 3
Тел.: 0817 734 47
E-mail: dpb_byala@ b-trust.org

mediaCore СБАЛ по Кардиология "Медика-Кор" - ЕАД - medica-core.com
Адрес: гр. Русе, ул. "Независимост" №1 (в сутерена на 12-етажния корпус на МБАЛ Русе)
Тел.: 082 88 73 63
Факс: 082 88 73 96
Моб. тел.: 0886 110 126

Ruse "МБАЛ Русе" - mbal.rousse.bg
Адрес: гр. Русе, ул."Независимост" 2
Тел.: 082 88 72 23
Факс: 0878 38 50 38