Биовет АД

July 8, 2013
ЗА НАС

BioVet220x110БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.  Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

ЦЕЛИ

Бизнес мисията на Биовет е да идентифицира общочовешките и специфични нужди на своите клиенти, да предложи ефективни решения в областта на профилактиката, лечението и храненето на животните.

КОНТАТКИ

Биовет АД – biovet.com

Адрес: гр.Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Директно избиране на вътрешни телефонни номера без оператор:
- 035065634 P вътрешен номер (Р – пауза 1 сек.)
- 035065635 P вътрешен номер (Р – пауза 1 сек.)
- 0887226996 включва се гласово посрещане
(Моля, наберете вътр. номер)
- 0889226996 включва се гласово посрещане
(Моля, наберете вътр. номер)

Изпълнителен Директор
Tел.: 035065619; факс: 035065636, 035065607;
GSM: 0886555333
E-mail: biovet_at_biovet.com

Дирекция Маркетинг и Продажби
Tел.: 035065637; Факс: 035065636, 035065607;
Вътр. тел. 212, 473, 405
E-mail: salesdept_at_biovet.com
Търговски представител Южна България
- Д-р Калин Вълканов – GSM 0887224668;
E-mail: k_valkanov_at_biovet.com
Търговски представител Северна България
- Антони Иванов – GSM 0887223685;
e-mail: a_ivanov@biovet.com
Организатор реклама, дизайн и опаковка
- Д-р Траян Бонев
тел.: 035065629;
GSM 0889888119;
e-mail: t_bonev@biovet.com

Отдел Материално Техническо Снабдяване
Тел.: 035065668; факс: 035065608
0887221927 – началник отдел, вътр. 293
0885299051 – организатор технически материали, вътр. 442
0887229946 – организатор внос и логистика, вътр. 348
0885299047 – организатор основни суровини, вътр. 441
0887230449 – организатор суровини от внос, вътр. 349
E-mail: mts_at_biovet.com

Отдел Управление на Човешките Ресурси
Организатор УЧР
GSM: 0885299101, 0885271277
Вътр. тел. 285
E-mail: hr_jobs_at_biovet.com

Финансово счетоводен отдел
Tел.:035065632; факс:035065618;
E-mail: fso_at_biovet.com

Дирекция Връзки с Инвеститори
Tел.:035065632; факс:035065618;
GSM 0885299102
E-mail: p_bardukova_at_biovet.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: biovet.com

Comments are closed.