Ветеринарна клиника “Алги” Поморие

November 9, 2016
ЗА НАС

ALGI220X100Ветеринарна клиника АЛГИ е създадена  през 1991 година като малка стая-кабинет и е първото частно ветеринарно лечебно заведение в Поморие и  региона. Клиниката се появява в резултат на необходимостта да се отговори на нарастналата потребност от висококвалифицирано и компетентно ветеринарномедицинско обслужване на увеличаващия се брой домашни любимци – традиционни, а също и екзотични.

През годините клиниката се модернизира постоянно, съобразно новите тенденции във ветеринарната медицина в световен аспект.

Основната и дейност е лечение и профилактика на всички видове домашни любимци и продуктивни животни.

Собственик и управител на клиниката е д-р Петко Димитров Бойчев, завършил Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в гр. Стара Загора през м. май 1990г. През 2008 г. завършва с отличие дългосрочна двегодишна специализация по хирургия на дребните животни /домашни любимци/ към Тракийски университет гр. Стара Загора.

МИСИЯ

В дейността си клиниката винаги се е водила от принципа за отговорно и професионално свършена работа. Нашата фирмена политика се състои в намирането на най-прекия път за успешното решаване проблемите на клиентите ни, полагане на максимални грижи за възстановяване здравето на нашите пациенти, хуманното отношение към тях по време на прегледите и манипулациите, както и в сигурната профилактика, базирана на най-новите постижения на ветеринарно – медицинската наука и технологии.

УСЛУГИ

Клиниката осигурява денонощен прием. При необходимост разполага с възможности за обслужване на пациентите на място,както и стационарно лечение на пациенти нуждаещи се от интензивни и постоперативни грижи както и на рискови пациенти.
Предлаганите услуги включват:

 • Специализирана хирургия;
 • Вътрешни болести;
 • ЕКГ;
 • Лабораторна диагностика;
 • Рентгенографска диагностика;
 • Ехография;
 • Ултразвукова физеотерапия;
 • Акушерство;
 • Изкуствено осеменяване;
 • Имунопрофилактика;
 • Паразитология;
 • Дерматология;
 • Стоматология;
 • Консултации;
 • Подстригване на кучета и котки;
ГАЛЕРИЯ

12345678
КОНТАКТИ

Ветеринарна клиника “Алги” Поморие – facebook.com/pages/Ветеринарна-клиника-Алги-Поморие

Адрес: гр. Поморие, ул. Странджа № 14
Тел.:0887 278 169
E-mail:vetvet_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: facebook.com/pages/Ветеринарна-клиника-Алги-Поморие

Comments are closed.