Дентален център „Авангард”

June 11, 2013

Dentalen.Center.Avangard-220x110

Добре дошли в дентален център „АВАНГАРД” !

В град Пловдив, на ул. ”Драва” 10 А, ще откриете релаксираща и комфортна обстановка, където вашите естетични и лечебни проблеми в областта на стоматологията ще намерят своето решение. Тук работят преподаватели от Факултета по дентална медицина, които се грижат Вие да получите лечение, отговарящо на световните стандарти! Те са тук за да Ви изслушат и да Ви помогнат да вземете най-доброто решение за вашата усмивка …

ЕКИП

p_Picture_482_1

Доц. Иван Филипов е преподавател в катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив.
Дейността му е свързана с обучението на студенти от трети, четвърти и пети курс, както и на стажант – лекари и специализанти. Изнася отделни лекции пред студенти и по линия на продължаващото обучение на лекарите по дентална медицина.
Притежава специалност по Обща стоматология – 1990г., Терапевтична стоматология – 1996г., Кариесология и ендодонтия – 1999 г. През 2006 г., след успешно защитена дисертация на тема: „Проучване на ключови проблеми при фотополимеризацията на композиционни материали при обтуриране на втори клас кавитети”, придобива научно – образователната степен „ДОКТОР”. През 2008 г. е избран за доцент към катедрата, в която работи. p_Picture_483_1
Научните му интереси са насочени в областта на естетичното възстановяване на увредените зъбни структури с консервативни и минимално инвазивни методи. Участва и изнася доклади на редица български и международни конгреси и симпозиуми. Автор и съавтор на над 30 публикации в наши и чужди списания.
Понастоящем упражнява частна практика в гр. Пловдив.
Член е на Комисията по Професионална Етика на Български Зъболекарски Съюз на Районна колегия гр. Пловдив.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAД-р Вангелов е завършил Стоматологичния Факултет в гр. Пловдив през 1998г. От 2000г. е преподавател. Четири години по-късно става старши асистент, а от 2008г. е главен асистент. Има специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия”.
През 2007г. преминава обучение, организирано от Международния Център за Съвременни Проучвания в Здравните Науки и Услуги(ICAS), в университета в Улм, Германия на тема: „Съвременни Тенденции в Естетичните Адхезивни Възстановявания”.
През 2009г. в Швейцария участва в международен конгрес като представител на Пловдивския факултет, където преминава и практически курс : „Машинна обработка на кореновите канали с никел – титанови инструменти – последни тенденции”.
Д-р Вангелов има публикации в наши и чужди списания по тази и други теми в областта на ендодонтията.

p_IMG_4544Д-р Десислава Кръстева Петкова завършва Стоматологичен факултет при Медицински университет – Пловдив през 2006 година с професионална квалификация магистър стоматолог.

От 2006 година стартира частната си практика като лекар по дентална медицина в ДЦ ”Авангард”.

От 2007 година е асистент в катедра „Оперативно Зъболечение и Ендодонтия” при Факултет по дентална медицина, гр.Пловдив, където в момента работи и специализира.

Член е на БЗС (български зъболекарски съюз). Продължава следдипломното си обучение и квалификация, посещавайки лекции от прграмите на БЗС и редица курсове :

 • „Подобряване на естетиката и биомеханичните показатели на ендодонтски лекувани зъби посредством възстановяването им с комозитни щифтове от фибростъкло”, есенна сесия,2006 година, д-р Кристоф Гончовски, Краков, Полша. 3M ESPE;
 • “Aнатомична ендодонтска технология. Изкуството на възстановителната и козметична стоматология. Мениджмънт на стоматологичната практика,2007 година д-р Дан Фишер USA. MB Consult;
 • “Кое е актуално в модерната стоматология и кое не е!”, 2008 година, проф. Марко Ферари, Италия. BSAD;
 • „Триизмерно запълване на кореновите канали”, 2008 година, д-р Ян Бергманс МB Consult;
 • Софийска дентална среща, 2008 година;
 • Практически курс „Съвременна NITI инструментация на кореновите канали със системата Micro Mega”, 2008 година, д-р Жан Филип Маллет – софийска дентална среща.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAД-р Мартин Дрънгов е завършил Стоматологичния факултет в Пловдив през 1994 г. От 1995 г. е преподавател в Катедра Орална хирургия. От 2003 г. е старши асистент, а от 2007 – главен асистент. От 1995 г. до 2001 г. е работил в Клиниката по Лицево-челюстна хирургия. Издържал е изпит за специалност по Орална хирургия – 2002 г. , и Обща стоматология – 2005 г. През 2007 г. посещава курсове по имплантология за работа с имплантологична система “Imtec”, за приложение на костозаместващи материали в оралната хирургия и направлявана костна регенерация. През 2008 г. участва в курсове за прилагане на системата за имплантати “Alpha – Bio”. Научните и практическите му интереси са насочени към ретенираните зъби, имплантологията и оралната хирургия като цяло.

ЛЕЧЕНИЕ:

 • Коренови канали (ендодонтия)
 • Протезиране
 • Естетична стоматология
 • Орална хирургия
 • Имплантология
 • Ортодонтия
 • Детска стоматология


Дентален център „Авангард” - 
www.dentalavangard.com

Адрес: гр. Пловдив, ул. “Драва” 10 А , ет. 1 (в близост до Международен панаир)
тел. 032 / 96 35 84
e-mail: dental.avangard_at_gmail.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: www.dentalavangard.com

Comments are closed.