Д-р Анастас Чапкънов – Гръден хирург гр. Пловдив

June 11, 2018
ЗА НАС

cha1992 Завършва висше образование в Медицински Университет Пловдив

Професионален опит:

1992-1995, Ординатор в Хирургично Отделение, Областен Онкологичен Диспансер-Пловдив.

1995 до 2013-Асистент в Клиника по Гръдна и Коремна Хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. От 2000-Главен асистент в Катедра Специална Хирургия – Медицински Университет Пловдив

От 2013 Началник на Клиниката по Гръдна Хирургия УМБАЛ „Каспела”- Пловдив

Специалности:

1997 Обща Хирургия

2000 Онкология

2003 Гръдна Хирургия

ЧЛЕНСТВА И ИНТЕРЕСИ

Членство в професионални организации:

Български Лекарски Съюз

Българско Хирургическо Дружество

Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия

European Society of Thoracic Surgeons(ESTS), 2011-2013 Регент за България на ESTS

International Association for the Study of Lung Cancer(IASLC)

Професионални интереси:

Диагностика на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:

Оперативно лечение на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:

Миниинвазивни(безкръвни) оперативни интервенции за лечение на заболявания на трахея, бронхи, бял дроб, гръдна стена, медиастинум:

Лечение при пневмоторакс.

Лечение при плеврални изливи(събиране на течност около белия дроб)

Хирургично лечение на заболявания на хранопровода

Диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза

КОНТАКТИ

Д-р Анастас Чапкънов – Хирург гр. Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, ул. „София” 64 – УМБАЛ „Каспела”
Моб. тел.: 0888 312 287,
Тел.: 032 64 59 97; 032 64 55 76 – вътр. 251, 253

Comments are closed.