Д-р Мария Николова – лекар-диетолог

June 14, 2019

D-r Nikolova220x110Доктор Николова е завършила медицина през 2004 година в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 година се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия. Специалност „ Хранене и диететика” е защитила през 2008 година в МУ – София. От 2005 година работи в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София като асистент, а от 2010 г. е старши асистент в същата катедра. Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участва в следдипломното обучение на специализанти по „Хранене и Диететика” и курсове за следдипломна квалификация по същата специалност. В рамките на обучението си е преминала редица тематични, основни и с практическа насоченост курсове в областта на храненето и диететиката. Има редица курсове и специализации и в чужбина (по клинично хранене в Мастрихт, Холандия, LiveLongLearning – курсове във Флоренция, Италия, диплома от ТeachТheТeachers – курс за LiveLongLearning – преподавател от Ница, Франция). Участвала е в редица научни форуми у нас и има пет публикации.

UntitledНаучните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Ежегодно участва, като гост – лектор, на организираните пациентски срещи от фондация „Жени без остеопороза”. Член е на български и международни научни организации (Българското дружество по хранене и диететика, Българското дружество по ендокринология, Българското дружество по остеопороза и остеоартроза, Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN, Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN).

В медицински център “Здравословен живот” Д-р Николова дава диетологични консултации при: наднормено телесно тегло и затлъстяване и съпътстващите ги метаболитни нарушения, хранителни алергии и непоносимости, хранене по време на бременност и кърмене, детско хранене.

Тук може да разгледате подробно медицински прегледи и консултации, които извърва Д-р Николова в медицински център Здравословен Живот:
• преглед – диетология;
• диетологична консултация;
• първичен преглед за изготвяне на персонална диета;
• изготвяне на персонална диета и меню;

КОНТАКТИ

Адрес на Медицински център “Здравословен Живот”, гр. София 1407, жилищна група “Южен Парк”, бл. 44
Тел.: 02/963 09 31
Работно време: понеделник-петък: 09:00 – 18:30


Вижте по-голяма карта

Тескт и изображения: zdravosloven.com

Comments are closed.