Здравноосигурителна компания FiHealth

June 14, 2013

Fihealth220x11Здравноосигурителна компания FiHealth предлага:

 • персонализиран подход и внимание към решаване за всеки конкретен случай;
 • координаторите на фонда имат грижата:
  • да договорят вместо Вас преглед при точния лекар специалист при минимална загуба на време – FiHealth има сключени договори с над 180 лечебни заведения и достъп до най-добрите лекари специалисти;
  • да осъществяват контрол дали фактически е проведен прегледа;
  • да проверяват качеството на лечебния процес;
  • след приключване на прегледа или лечението FiHealth поема финансовите взаимоотношения с лечебното заведение;
 • FiHealth поддържа 24-часова телефонна линия за приемане на обаждания от пациенти.
Програма FiHealth

Можете да подобрите условията на работа във вашата фирма като изберете доброволно здравно осигуряване във FiHealth.

Можете да подобрите условията на работа във вашата фирма като изберете доброволно здравно осигуряване във FiHealth.

Какво получавате с доброволното здравно осигуряване?

 • извършване на ежегодни качествени и обстойни профилактични прегледи и изследвания;
 • последваща помощ, уточняване на диагноза и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи;
 • директен и бърз достъп до лекари специалисти и лечебни заведения;
 • извършване на изследвания без ограничения и специални направления;
 • ползване услугите на мобилна медицинска лаборатория и специализиран екип, които могат да посетят пациента в дома му при спешни случаи;
 • директно записване по телефона на часове за прегледи и изследвания на територията на цялата страна със съдействието на координаторите на FiHealth;
 • ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаване на дадения здравословен проблем.

Какви са предимствата за Вашия бизнес?

Ползването на допълнително доброволното здравно осигуряване ще помогне на бизнеса Ви като:

 • спестявате време – съкращава се времето за решаване на здравните проблеми на Вашите служители и се намаляват прекъсванията на работния процес; навременната диагностика и лечение на заболяванията скъсява дните за ползване на отпуски по болест;
 • спестявате средства – грижейки се за здравето на Вашите служители, Вие спестявате средства от изплащане на болнични листове и прекъсвания на работния процес поради заболяване на персонала;
 • осъществявате контрол – при взаимодействието със здравно осигурителен фонд FiHealth и контрола, който се осъществява от него спрямо лечебните заведения, се минимизира злоупотребата с болнични листове и други медицински документи;
 • ползвате допълнителни данъчни преференции – вноските за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО, в размер до 60 лв. месечно за осигурен работник ли служител, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на данъчно облагане;
 • имате по-здрави и по-доволни служители – създаването на благоприятна работна среда и провеждането на социална политика към Вашите служители може да се превърне във Ваше конкурентно предимство на пазара на труда, както и да увеличи лоялността и мотивацията на Вашите служители.

 

Механизъм за обслужване на клиенти
1. Здравен проблем?!Какво да правя?!
2. Обадете са на FiHealth. Споделете проблема си и евентуалните желания около решаването му.
3. FiHealth договаря с лечебните заведения времето, мястото и избрания лекар съобразно желанията на пациента.
4. Пациентът посещава избраното лечебно заведение.
5. Лечебното заведение изпраща документация за прегледа и лечението на пациента и FiHealth се разплаща за извършената работа с лечебното заведение.
6.FiHealth Ви пожелава щастлив живот.
Видове здравни пакети

Видове здравни пакети, предлагани от FiHealth:

 1. Подобряване на здравето и предпазване от заболяване - включва обстойни профилактични прегледи и лабораторни изследвания с цел навременно поставяне на диагноза и лечение на здравословен проблем;
 2. Извънболнична медицинска помощ - включва всички прегледи и изследвания, които предшестват медицинската помощ в болнично заведение;
 3. Болнична медицинска помощ - обединява избора на лечебно заведение и подготовката на Вашия престой в него, включително и изготвянето на необходимата документация;
 4. Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия - например настаняваме в самостоятелна болнична стая с необходимите удобства за по-приятния Ви престой в лечебното заведение и други;
 5. Възстановяване на разходи - за получаване обратно на направените от Вас разходи за здравни услуги и стоки (превързочни материали, медикаменти и консумативи) до посочения в договора Ви лимит за здравно осигуряване.
 6. Дентална помощ - включва обстоен първоначален профилактичен преглед, последваща терапевтична дейност, хирургична дейност, ортопедична дейност по лекарско предписание.

За всеки един пакет можете да изберете между три опции: основна, пълнаили луксозна, като месечната премия се определя в зависимост от пакета и опцията.

Нашите специалисти ще Ви посъветват какъв пакет да изберете в зависимост от начина Ви на работа и бит.

Контакти

Здравноосигурителна компания FiHealth – fihealth.bg

Адрес: кв. “Студентски град”, ул. “Проф. Александър Фол” 2, вх. Б, ет. 2, (до зала Христо Ботев)
Тел.:02 / 445 6664
Факс: 02 / 445 6665
Е-mail: fihealth_at_fihealth.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: fihealth.bg

Comments are closed.