МБАЛ “Исперих” ЕООД

July 2, 2013
ЗА НАС

MBAL Isperih-220x110Здравейте, Вие се намирате на страницата на МБАЛ Исперих ЕООД!

Тук можете да намерите информация за специалистите, с които разполага МБАЛ Исперих ЕООД. Болницата разполага с няколко специализирани отделения за лечение и рехабилитация. Работи със здравната каса и с голям брой клинични пътеки. Вижте повече в профила на МБАЛ Исперих ЕООД.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ДОГОВОРЕНИ С НЗОК
 • Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
 • Паренхимен мозъчен кръвоизлив
 • Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
 • Диабетна полиневропатия
 • Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
 • Епилепсия и епилептични пристъпи
 • Епилептичен статус
 • Паркинсонова болест
 • Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
 • Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
 • Заболявания на тънкото и дебелото черво
 • Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
 • Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
 • Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
 • Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
 • Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
 • Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
 • Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация
 • Ритъмни и проводни нарушения
 • Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
 • Белодробен тромбемболизъм с фибринолитик
 • Остър и обострен хроничен пиелонефрит
 • Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
 • Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
 • Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
 • Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
 • Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст
 • Диагностика и лечение при инфекциозно-алергичните заболявания на дихателната система при лица под 18 години
 • Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
 • Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст
 • Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст
 • Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип
 • Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
 • Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
 • Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
 • Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
 • Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
 • Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица
 • Нерадикално отстраняване на матката
 • Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
 • Оперативни процедури за задържане на бременност
 • Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
 • Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
 • Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
 • Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
 • Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
 • Оперативни процедури върху апендикс
 • Хирургични интервенции за затваряне на стома
 • Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 • Оперативни процедури при хернии
 • Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
 • Конвенционална холецистектомия
 • Лапароскопска холецистектомия
 • Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
 • Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
 • Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
 • Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
 • Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
 • Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0-1
 • Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия или биопсия
 • Оперативно лечение при остър перитонит
 • Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
 • Консервативно лечение при остри коремни заболявания
 • Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
 • Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
 • Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
 • Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност
 • Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
 • Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
 • Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
 • Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
 • Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
 • Грижи за здраво новородено дете
 • Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност, с хирургична обработка на раневите повърхности
 • Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
 • Токсоалергични реакции при лица над 18 години
 • Токсоалергични реакции при лица под 18 години
 • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 години
 • Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 години
 • Фалоидно гъбно отравяне
КЛИНИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ Исперих ЕООД разполага със следните отделения:

 • неонатология;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • акушерство и гинекология;
 • хирургия;
 • кардиология;
 • гастроентерология;
 • пневмология и фтизиатрия;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • вътрешни болести;
 • нервни болести;
 • детски болести;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • образна диагностика;
 • обща и клинична патология;
 • клинична лаборатория;
 • микробиология;
 • долекуване и продължително лечение
КОНТАКТИ

МБАЛ Исперих ЕООД

Адрес: гр. Исперих 7400, ул. Ахинора 39
Tелефони: +359/ 8331/25 17, 20 20
Факс: +359/ 8331/20 20
Е-mail: mbal1isperih_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.