Медицински център “Димитровград”

July 2, 2013
ЗА ЦЕНТЪРА

MC-Dimitrovgrad-220x110Центърът работи по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни фондове. Извършват се прегледи, експертиза на работоспособността, профилактични прегледи, прегледи за заверка на медицински свидетелства / водачи на МПС, започване на работа /. В него работят двадесет и седем лекари от седемнадесет специалности.

Лекарите в МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР ДИМИТРОВГРАД ЕООД притежават висока квалификация и извършват голям обем високоспециализирани диагностични дейности: велоергометрия, ципрогастроскопия, циброколоноскопия, доплерова ехография, тахиметрия, безконтактна тонометрия, ехокардиография, холтер-ЕКГ и сърдечен ритъм.

Медецинският център разполага със звено по образна диагностика извършващо широк обем от диагностични изследвания в това число и ядрено – магнитен резонанс.

Разполагаме с добре оборудвана физиотерапия.

Нашите кабинети са оборудвани с най-новите технологии!

КАБИНЕТИ
 • Очен кабинет;
 • Кабинет УНГ;
 • Вътрешни болести;
 • Детски болести и кардио;
 • Ендокринологичен кaбинет;
 • Психиатричен кабинет;
 • Неврологичен кабинет;
 • Ортопедо-травматологичен кабинет;
 • Кардиологичен кабинет;
 • Пулмологичен кабинет;
 • Нефрологичен кабинет;
 • Физиотерапевтичен кабинет;
 • Кабинет детски болести;
 • Гастроентерологичен кабинет;
 • Акушеро-гинекологичен кабинет;
 • Кабинет кожни болести;
 • Хирургичен кабинет;
 • Рентгенологичен кaбинет;
 • Ядреномагнитен резонанс;
ЛЕКАРИ
 • Д-р Милка Иванова
 • Д-р Хикмет Карагьозов
 • Д-р Георги Иванов
 • Д-р Елисавета Стефанова
 • Д-р Веселин Туртов
 • Д-р Йордан Иванов
 • Д-р Иван Симеонов
 • Д-р Стойчо Михайлов
 • Д-р Георги Георгиев
 • Д-р Румяна Славова
 • Д-р Цвятко Никифоров
 • Д-р Господинка Мандова
 • Д-р Иван Пальонов
 • Д-р Марияна Димитрова-Георгиева
 • Д-р Росица Кантарджиева
 • Д-р Катя Георгиева
 • Д-р Виолета Петлешкова
 • Д-р Велчо Митрушев
 • Д-р Мариана Георгиева-Мазълова
 • Д-р Емилия Милева
 • Д-р Мария Янкова
 • Д-р Даниела Колева
 • Д-р Ангел Христозов
 • Д-р Албена Карагьозова
 • Д-р Милена Крушарска
 • Д-р Нанка Минева
 • Д-р Кристина Мицева
КОНТАКТИ

Медицински център “Димитровград” – mc-dimitrovgrad.com

Адрес: гр. Димитровград бул.”Христо Ботев” №29
Тел.: 0391/289340 , 0391/60408 , 0887/374189 , тел./факс: 0391/67700
E-mail: mc_dimitrovgrad_at_mail.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: mc-dimitrovgrad.com
 

Comments are closed.