СБАЛК “Кардиолайф”

July 5, 2013
ЗА НАС

Kardiolife220x110Специализирана болница за активно лечение по кардиология “Кардиолайф”.
Болницата обслужва пациенти 24 часа в денонощирто и има сключен договор с РЗОК – Варна.
Лечебното заведение разполага със съвременна апаратура за диагностика, превенция и лечение на ССЗ. СБАЛК извършва мед. дейности по инвазивна диагностика и терапия. Екипът, работещ в СБАЛК е с необходимата квалификация и има дългогодишен опит в инвазивната диагностика и интервенционалното лечение. СБАЛК оказва спешна кардиологична помощ, като за целта разполага със собствен специализиран транспорт.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
038 – Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания
039 – Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания с механична вентилация
042 – Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации
043 – Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации
044 – Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
045 – Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявани
047.1 – Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
047.2 – Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт
048 – Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
049 – Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
050 – Остър корнарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
051 – Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
052 – Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
053 – Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
055 – Заболявания на миокарда и перикарда
056 – Ритъмни и проводни нарушения
059 – Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
060 – Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

ПЕРСОНАЛ

Персонал: Д-р Р. Радославова – неинвазивен кардиолог – началник клиника
Д-р Р. Цветков – инвазивен кардиолог
Д-р Д. Смилкова – инвазивен кардиолог
Д-р С. Чонкова – неинвазивен кардиолог
Д-р Кр. Петров – анестезиология и реанимация
Д-р К. Костойчиноски – лекар-ординатор
Д-р Д. Иляз – лекар-ординатор
Д-р Я. Делиибрямов – лекар-ординатор
Д-р Н. Дочева – лекар-ординатор
Д-р А. Георгиева – лекар-ординатор
Д-р Ж. Хафуз – лекар-ординатор
М.с. Ст. Русева – гл. м.с.
М.с. С. Ахмед
М.с. Д. Петрова
М.с. К. Неделчева
М.с. Н. Иванова
М.с. П. Карастоянова
М.с. П. Володиева
М.с. В. Атанасова
М.с. А. Ведат
М.с. Т. Рейханова
М.с. С. Тишева
М.с. П. Иванова
М.с. И. Панайотова
Сан. Мария
Сан. Елка
Сан. Нели
Сан. Илияна
Сан. Зоя
Мед. секретар: Ради
Мед. секретар: Данче
Мед. секретар: Мариела
Мед. секретар: Ани
Шоф. Краси
Шоф. Живко

КОНТАКТИ

СБАЛК “Кардиолайф”

Адрес: гр. Варна, бул. Република №15
Тел.: 052 46 01 90
Моб. тел.: 0879 487 87
Е-mail: sbalk_kardiolife_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев №27, ет. 4
Моб. тел: 0879 487 812
E-mail: sbalk_kardiolife_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: СБАЛК Кардиолайф

Comments are closed.