СБАЛ “Полимед”

June 12, 2013

Med.Center.Polimed-220x110СБАЛ “Полимед” ООД е регистрирана като търговско дружество през 2008 г. В края на 2009 г. получава лиценз от МЗ, а от м.февруари 2010 г. работи по линия на НЗОК.

В СБАЛ “Полимед” има разкрити следните отделения:

1. Отделение по ортопедия;

2. ОАИЛ (отделение по анестезия и интензивно лечение);

В отделението по oртопедия се извършват едни от най-големите операции в областта на ортопедията – ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави. Този вид операции СБАЛ “Полимед” ООД извършва със съдействието на НЗОК.

Екипът на отделението по ортопедия се състои от едни от най-добрите специалисти в България:

Д-р Венцислав Димов – завеждащ отделение;

Д-р Димитър Букарев;
Д-р Насер Мохамад;
Д-р Александър Фудулски;
Консултант на отделението по ортопедия е Проф. д-р Петър Тивчев;

Добре дошли в света на високите технологии, добре дошли в света на Zimmer

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ

В отделението по oртопедия се извършват едни от най-големите операции в областта на ортопедията – ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави. Този вид операции СБАЛ “Полимед” ООД извършва със съдействието на НЗОК.

Екипът на отделението по ортопедия се състои от едни от най-добрите специалисти в България:

Д-р Венцислав Димов – завеждащ отделение;
Д-р Димитър Букарев;
Д-р Насер Мохамад;
Д-р Александър Фудулски;
Консултант на отделението по ортопедия е Проф. д-р Петър Тивчев;
Цели на Екипа:

- Съвременно лечение на Пациентите със заболявания на ОДА;

- Съвременна документация и архивиране на състоянието на Пациентите;

- Създаване на БАЗА ДАННИ за подобряване изучаването и усъвършенстване на лечението на Пациентите;

- Взаимодействие на всеки етап от диагностиката, подготовката, лечението, рехабилитацията и проследяването на Пациентите с Вас, нашите Партньори в плануваното начинание;

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

В отделението по анестезия и интензивно лечение работят специалисти, като:

7

 

Д-р Емил Шуманов – зав. отделение;
Д-р Недка Муйкова – анестезиолог;

Д-р Снежана Славчева – анестезиолог;
Д-р Христо Хаджиатанасов – анестезиолог;
Д-р Антони Петков – анестезиолог;

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Възстановителна и пластична хирургия

В СБАЛ “Полимед” се извършват еднодневни хирургични операции – леки и средни по обем. Тези операции не се извършват по линия на НЗОК и съответно те се заплащат.

Специалисти:

Д-р Антон Тонев – пластичен хирург
Д-р Зинаида Гаранина – хирург и онколог;

Д-р Ивайло Григоров – хирург;


КОНТАКТИ

СБАЛ “Полимед” – www.polimedad.com
Адрес: гр. София, ул. “Брегалница” №47

Регистратура:
Регистратура партер: +359 (02) 815 79 01
Регистратура партер: +359 (02) 815 79 02
Мобилен телефон: +359 (0) 887 99 22 93
Ортопедичен кабинет: +359 (02) 815 79 06

Отделение:
телефон: +359 (0) 815 98 93

Други:
Микробиология: +359 (02) 815 79 09
Рентген: +359 (02) 815 79 13
Клинична лаборатория: +359 (02) 815 79 04
Аптека: +359 (02) 815 79 69
Администрация:
Адм. асистент: +359 (02) 815 79 31
Главна мед. сестра: +359 (02) 815 79 32
Счетоводител: +359 (02) 815 79 37
Сис. администратор: +359 (02) 815 79 33
Мобилен телефон: +359 (0) 882 40 80 99
Факс: +359 (02) 815 79 36
е-mail: hospital_at_polimedad.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: www.polimedad.com

Comments are closed.