NIAMED Медицински център "Ниамед" - niamed.com
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 29
Тел.: 042 61 16 11
Факс: 042 61 16 10
E-mail: mbal_at_niamed.com

ScreenHunter_9551 Oct. 26 08.59СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стара Загора ЕООД - sbalpfz-sz.com
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска 11
Тел.: 042 648 180; 042 623 710
E-mail: odpfzs_sz@ abv.bg

RADNEVO Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево - 2dom.org
Адрес: гр. Раднево, ул. "Магда Петканова" №1
Тел.: 0417 8 25 86; 0417 8 25 88; 0417 8 23 46

RAD Болница "Радунци" - bolnica-radunci.com
Адрес: с. Радунци ул. Царица Йоанна 1
Тел.: 04345 22 34; 04345 22 35; 04345 22 84
Моб. тел.: 0878 499 466; 0878 310 721